Pengertian Pawarta Beserta Contoh Pawarta Singkat, Kecelakaan, Kebudayaan, Pendidikan dan Banjir Dalam Bahasa Jawa

Sumber Gambar: Materismk.my.id
Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi. pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi. Pawarta yaiku katrangan kang bisa menehi pangerten ngenani sawijining kahanan. artinya : Berita itu adalah deskripsi yang dapat memberikan rasa sebuah situasi.Pawarta bahasa jawa yang singkat

Kecelakan segara bali kedadean neng pantai Parangtritis, dina Minggu (27/09/2020), sekitar gebug 13.00 WIB.Kecelakaan iki nimpa telu bocah wadon yaiku Nicky Fitriani (15), Marini (38), lan Sunarti (39), ketelune warga Sragen, Jawa tengah.Kronologi kedaden kawitan pas rombongan keluarga saka Sragen Tengah plesiran neng Yogyakarta lan adus neng pantai Parangtritis.

Saking dolanan banyu, ketelu korban ora eling nglangi menyang tengah nganti palung laut.

"Wektu adus dumadakan ketelu korban keseret ombak menyang kidul," ujar Brigadir Sunarto, anggota SAR Polairud Polda DIY, dikutip saka laman resmi Polda DIY.

Untunge , korban cepet bisa dievakuasi dadine ora ana korban jiwa jero kadadean iki.Brigadir Suharto ngelengeke kanggo para wisatawan pantai supaya bisa nggatekake tanda lan ngutamakne kaslametan wektu nglangi.


Pawarta Bahasa Jawa ingkang singkat.

Gugur Gunung
 
Dinten Minggu warga padukuhan Pogung Kidul, Melati Sleman ingkang rancak inggih para pria tumut kerja bakti ndamel Paving Konblock. Konblock menika dipun ndamel saking campuran pasir lan semen ingkang saklajengipun dipuncetak lan dipepe ngantos garing. Ketua RW Pogung Kidul Purwantho mratelaken kerja bakti kados mekaten inggih ajek ditindakaken saben Minggu. Dene ancasipun inggih kangge nggantos konblock ingkang risak dateng sakuruting margi ing padukuhan. Awit ngiwatosipun ragat, pramila warga gotong royong ndamel konblock dene ragatipun dipundutaken saking iuran warga padukuhan Pogung Kidul ing saben wulanipun.


Contoh Pawarta bahasa Jawa kecelakaan

Mikrobus jenis elf werna ireng sing ngalami kecelakaan neng Tol Cipali kilo meter 137 isi 19 wong penumpang.Saakeh 11 wong tilar njero kecelakaan kesebut. Lagekne lima (5) wong ngalami tatu abot lan telu(3) wong ngalami tatu enteng.Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Sulistyo Pudjo Hartono, nyeritake, kedadean kuwi kawitan pas bis elf kanthi nomer polisi B 8378 OU kuwi mlaku saka arah Jakarta nuju Cirebon.

Neng lokasi kedaden, mobil kesebut nubruk tunggangan neng ngarepe sing yaiku truk.

"Dugaan sawentara sopir nggunake tunggangane kanthi banter lan posisi transmisi neng gigi lima," tembung Sulistyo liwat pesan singkat dina Kamis 3 januari 2020.Sulistyo nggambarke, kondisine mobil rusak parah anyak ngarep nganti mburi. Wektu iki panugas Satuan Laka Lantas Polres Indramayu lan Polda Jabar nglakoke olah panggon kedaden perkara.

"Akibat kedaden kesebut 11 org tilar donya digawa RS Ciereng, suweng lagekne 5 org tatu abot lan telu wong tatu enteng digawa menyang RS Mitra Plumbon, Cirebon," turene Sulistyo.Kaya kawruhan kecelakaan maut kedadean neng Tol Cipali km 137, Kabupaten Indramayu, dina Kamis (3/12/2019) sekitar gebug 04.30. Berita bahasa jawa kecelakaan.

Contoh Pawarta bahasa Jawa tentang kebudayaan

Sedekah Bumi

Sedhekah Bumi, punika sami kaliyan sedhekah laut minangka wujud raos puji panuwun kagem Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun maringi kamurahan rejeki lan gesang ingkang mulya. Sedhekah bumi biasanipun dipunwontenaken sasampunipun panèn wonten satunggaling désa.
Désa-désa ingkang biasanipun ngawontenaken sedhekah bumi utawi gas désa punika désa-désa wonten kabupatèn Blora Blora. Kabupatèn Blorapunika salah satunggaling kabupatèn ingkang wonten Jawi Tengah.
Biasanipun sedhekah bumi punika saben dhaérah bènten-bènten paleksanaanipun miturut penanggalan Jawi. Tuladhanipun ing désaRandublatung, sedhekah bumi dipunwontenaken saben dinten pasaran Rebopon, ing désa Sawahan saben dinten Jemuwah legi, lan saben désa kagungan dinten piyambak-piyambak.
Wonten ubarampe ingkang kedah dipunsiapaken kanggé bancaan, kadosta jajan pasar, pasung, dumbeg, tumpeng jajan pasar lan sanesipun. Saksampunipun siap, ubarampé punika dipunbekta lan dipunkempalaken dados satunggal wonten panggénan ingkang biasanipun dipun anggep panggènan ingkang dados cikal bakal désa punika. Saksampunipun dipundongani ubarampé utawi bancaan ingkang kathah wau dados rebutan warga désa ingkang wonten papan panggènan bancaan sedhekah bumi punika.
Acara punika dipunsambung kaliyan hiburan rakyat kados barongan,kethoprak, seni tayub, campursari, utawi wayang kulit.
Panganan Sedekah Bumi

Jajan-jajan ingkang biasanipun diagem inggih punika inggih;
 1. dumbeg (bahan glepung ketan, gula krambil, santen, dibungkus ngagem blarak arén),
 2. pasung (bahan glepung beras dipun kukus),
 3. apem (bahan glepung beras),
 4. jadah (bahan beras ketan, krambil, didheplok-ditutu),
 5. tapé ketan bungkusan godhong gedhang.
Punika jajanan ingkang biasanipun diagem kangggé ubarampé bancaan sedhekah bumi. Sanèsipun jajan inggih wonten sekul tumpengan, lan pitikingkung (pitik bakar wutuh), bènten désa bènten masakan.


Contoh Pawarta Bahasa Jawa singkat tentang pendidikan

Matematika dadi mata piwulang medeni kanggo akeh pelajar. Yektine, siswa Indonesia justru ngentekake wayah paling suwe kanggo melajari matematika ketimbang pelajar neng negara liya."Durasi mata piwulang Matematika neng Indonesia yaiku 90 menit," ujar pangarep pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk), Supriyatno neng Kemdikbud, Jakarta, dina Kamis (10/09/2020).

Pelajar neng macem-macem negara, kaya Amerika Latin, Finlandia, nganti Singapura ora ngatur durasi sajrone kuwi kanggo mata piwulang matematika. Sesasi mung neras sajrone 45 menit pelajaran.Parandene, durasi panyinaon matematika ora mbanding kenceng karo pakolehe.Aji matematika kokehan anak Indonesia ora sadhuwur pelajar neng negara liya, kaya ta kaya sing kedelok jero pangajen Programme for International Student Assessment (PISA).

Ora dingerteni apa penyebape kok pelajar Indonesia durung bisa maksimal anggone nyerap elmu matematika. Apa ana sing kleru lan kurang marang kurikulum utawa tenaga piwulangan? Iki kabeh iseh butuh diteliti sainggo bakal ditemokake cara sinau matematika sing luweh efektif tinimbang wayah iki. Pawarta pendidikan bahasa jawa krama.


Contoh Pawarta Bahasa Jawa tentang Banjir

Pawarta basa jawa banjir 2020 - Sawise kedadeane bencana alam banjir nang dina Rabu 13 Januari 2020 bengi nuli, sethithike ana enem Kepala Keluaraga (KK) warga desa Warungkiara RT03, Sukamaju, Cianjur sing rekasa ketunan material sing ora sethithik.Sanajan ora ana korban jiwa jero musibah kesebut, kerugian ditaksir nduwe aji Rp20 yuta luwih. Para korban saiki ngarep-arep ben cepet ana panangen infrastruktur panggon panguwawa lemah neng bantaran kali Cisrua sing mbludak.

Miturut Esih, salah siji korban, kondisi wektu iki nggawe dheweke lan warga liyane rumangsa kuwatir bakal kedadean hal padha pas cuaca ala bali kedadean, banda lan barang duwene lan warga liya sing dadi korban banjir entek kegawa arus amarga derese kali sing banjir.
“Omah kontrakan arti (45) ambruk ditempuh banjir. Tembok tangen omah buri sekitar 50 meter ambrol, lan banda duwe Iwan neng ngomah sewaan kegawa arus,” tembung pangarep RT03, Asep Muhaemin, Kamis tanggal 14 Januari nuli.

Para korban wektu iki ngarep-arep kanggo sacepete oleh bantuan, becik saka pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air lan Pertambangan (PSDAP), utawa instansi terkait liyane. Cendhake, dekne kabeh ngarep-arep ben pamerentah Kabupaten (Pemkab) Cianjur cepet tanggep njero nangani bencana sak-werna iki.

Dikuwatirke yen udan deras bali mudhun, kali Cisarua bisa ngalami banjir gede meneh. Lan kanggo antisipasi hal kesebut, minimal kudu ana realisasi panangen TPT neng sadawa bantaran kali Cisarua.

“Pengene aja nganti kedadean maneh, mula kuwi cepet kudu ndang didandani. Warga ndaambake banget sacepete ana panangen TPT,” tutur Riki (30), Salsah satunggaling warga.

Jeje 46 th, korban banjir liyane, mengungkapke menawa nang banjir sing kedadean wingi kui, korban sing paling parah yaiku omah kontarakan ne arti sing rubuh kesapu tempuhan banyu.
“Mesake kuwi sing ngontrak, banda ne kegawa banjir,” gamblang dheweke. Pawarta basa jawa banjir 2020.Demikian Penjelasan Tentang Pengertian Pawarta  Beserta Contoh Pawarta Singkat, Kecelakaan, Kebudayaan, Pendidikan dan Banjir Dalam Bahasa Jawa. Semoga Bermanfaat

Penelusuran terkait
 • Contoh Pawarta Singkat
 • Contoh Pawarta bahasa Jawa kecelakaan
 • Contoh Pawarta bahasa Jawa tentang kebudayaan
 • Contoh Pawarta Bahasa Jawa singkat tentang pendidikan
 • Contoh Pawarta Bahasa Jawa tentang Banjir
 • contoh pawarta bahasa jawa mengandung unsur 5w+1h
 • Contoh Pawarta Bahasa Jawa 2020
 • Contoh Pawarta bahasa jawa tentang lingkungan
 • Materi SMK