Contoh Tanggapan Teks Deskriptif Tentang Berita dalam Basa Jawa

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomiContoh Pawartanya

Sebelum membuat contoh tanggapan teks deskriptif tentang berita dalam bahasa jawa ada baiknya kembali kita ingat pelajaran tentang teks diskriptif. Teks tanggapan deskriptif adalah suatu kalimat yang tersusun atas struktur identifikasi, klasifikasi, dan deskripsi.

Jika kalimat tersebut kita terjemahkan ke dalam bahasa jawa maka akan kita ketahui jika teks tanggapan deskriptif yaiku sijining tulisan sing neng njerone kasebut ciri, tanda, utawa barang; klasifikasi yaiki pangelompokan lan deskripsi saka informasi awal sing wis dimangerteni.
contoh-tanggapan-teks-deskriptif-berita-bahasa-jawa

Kanggo pemahaman kita sedaya neng ngisor iki wis dak cepake contoh tanggapan teks deskriptif tentang berita dalam bahasa jawa yang bertema "Gafatar".

"Mantan anggota Gafatar diulihke wonten Jombang Jawa Timur dinten Minggu tanggal 24 Januari 2016. Sedaya mantan anggota Gafatar menika katon sayah sanget amargi nempuh perjalanan ingkang tebeh nggeh menika saking Kalimantan transit wonten Surabaya banjur dilajengaken dugi Jombang. Mantan anggota Gafatar menika wonten tiyang 19 ingkang terdiri saking tiyang sepuh sae kakung mawi setri saha bocah-bocah.  Kanthi mekaten warga jombang engkang sampung medal saking organisasi Gafatar saget kumpul malih kaliyan keluarga wonteng griyanipun piyambak-piyambak."

Contoh tanggapan teks deskriptif neng nduwur kui dadi salah sijining contoh tanggapan berita Gafatar sing beritane tau diposting ing halaman iki. Mugo bisa kanggo belajar gawe teks tanggapan nganggo bahasa jawa.

Kejaba saget kanggo nanggepi salah sijining berita teks deskriptif uga saget didamel kagem nyritakake salah sawijining kedadean utawa pengalaman pribadi sing nate kita alami. Mekaten sekedik atur babagan teks deskriptif mugi saget caos gambaran kagem rencang-rencang sedaya anggenipun sinau basa jawi.