Cerita Wayang Bahasa Jawa Bratasena Lahir (Bima Bungkus)

Cerita wayang bahasa jawa Bratasena lair (Bima Bungkus) - Anak Pandudewanata sing kapindho lair diwenehi jeneng Bratasena. Bratasena lair jero kaanan bungkus lan ora ana senjata sing bisa membedah. Raden Pandudewanata mertapa kanggo njaluk pituduh. Ngono tlatene dheweke semedi dadine marakake kawah Candradimuka banyune kaya umep. Wayah Batara guru narekne apa amergane dijawab saka Hyang Narada menawa hal kuwi amarga Semadi Prabu Pandudewanata sing kuwat banget lan tlaten. Prabu Pandudewanata njaluk pituduh kanggo membedah bungkus bayinya.

Batara guru njaluk ben Batara Narada mudhun menyang marcapada bareng seekor gajah sing nduwe jeneng Sena menyang Astina gajah kuwi sing mengko arep bisa membedah bungkus si jabang bayi.
cerita-wayang-bahasa-jawa-bima-bungkus

Saketuke neng Istana Astina Hyang Narada ngomongke pangarah ketekane marang Prabu Pandudewanata. Pandudewanata seneng pisan atine. Gajah sena digawa menyang taman nengendi bungkusan bayi lan bayine didokokake. Bayi njero bungkus kuwi isih urip padahal wis semene suwe ana jero bungkus bayi kuwi. Ibune Dewi Kunti nangis saben dina neng sandinge. Bayi kuwi nggelundung mrana mrene, katon banget bayi kuwi tersiksa lan jaluk dibebaske saka bungkusne.

Selanjutnya dalam cerita wayang bahasa jawa Bima bungkus.
Cepet sakwise gajah sena neng taman gajah kuwi nggunakne gadingne kanggo nembus bungkus bayi sing ajaib kuwi. Saknalika kuwi pecah lan suwek bungkus bayi kuwi Pandudewanata ngesem lan neteske eluh bahagia, dipeluk bojone sing uga nangis bahagia. Bayi sing wis bebas nangis sero banget nganti kabeh wong sing ndeleng gumuyu seneng banjur dheweke diangkat saka Hyang Narada lan dipangku, seneng pisan Hyang Narada nyat aku bayi sing lagi lair kuwi.

Padha karo pesan Hyang Batara guru, bayi kuwi diwenehi jeneng Arya Sena utawa Bratasena. Bayi kuwi diwenehke marang ibune supaya disusoni, Dewi Kunti seneng banget sakwise prihatin sajrone pirang-pirang ndina, Prabu Pandudewanata ngesem tentrem sakwise kabeh tapa lan semadine mbuahke hasil sing ora sia-sia.

“Kakang deloka anak awake dhewe iki nduweni kuku sing dawa banget” celathu Dewi Kunti. Pandudewanata mriksani kuku si bayi Arya Sena lan dheweke mbisa pandeleng menawa kuku kuwi bakal dadi senjata anake kuwi sing ampuh banget.
Waos Ugo: Cerita Wayang dalam Bahasa Jawa Arjuna Lahir
“Aja tok potong kukune adinda ” celathu Prabu Pandudewanata marang bojone. Kabeh wong sing teka cepet pengen ndeleng bayi sing dilairke kanthi kuku sing dawa kuwi.

Sawektu banjur Hyang Narada pamitan marang Prabu Pandudewanata lan marang kabeh wong sing teka. Hyang Narada njupuk bungkus bayi sing entas kuwi lan nggawa mawa munggah gajah Sena. Gajah sena lan Hyang Narada mangkat bali mulih sawektu sakwise dekne kabeh mlaku metu Istana dumadakan sakarone melesat keangkasa lan mabur dhuwur pisan.

Bungkus bayi Bratasena sing digawa saka Hyang Narada dibuwang lan dilempar adoh saka Hyang Narada saka nduwue, menyang negeri Banakeling. Mangkeni kisahe cerita wayang bahasa jawa Bima bungkus.


cerita wayang, cerita wayang bahasa jawa, cerita wayang kulit, cerita wayang beber, cerita wayang ramayana, cerita wayang golek, cerita wayang mahabarata, cerita wayang arjuna, cerita wayang beber berasal dari, cerita wayang bahasa jawa arjuna,cerita wayang abimanyu dalam bahasa jawa, cerita wayang arjuna bahasa jawa, cerita wayang antasena, cerita wayang adipati karna, cerita wayang adalah, cerita wayang anoman duta, cerita wayang arjuna dan srikandi,cerita wayang bima, cerita wayang bahasa jawa singkat, cerita wayang bahasa jawa semar, bahasa jawa cerita wayang, gaya bahasa cerita wayang,bahasa jawa cerita wayang ramayana, bahasa jawa cerita wayang ramayana sintha kandhusta, cerita wayang b jawa, cerita wayang b.jawa singkat, cerita wayang b.sunda, cerita wayang b.indonesia, cerita wayang b.jawa pendek, cerita wayang cangik, cerita wayang cangik dalam bahasa jawa,cerita wayang cupu manik astagina, cerita wayang cepot,cerita wayang cekak, cerita wayang caranggana, cerita wayang cinta, cerita wayang citraksi, cerita wayang citraksa, cerita wayang candrabirawa dalam bahasa jawa


,cerita wayang dalam bahasa jawa, cerita wayang dewa ruci, cerita wayang dewi sinta dalam bahasa jawa, cerita wayang duryudana dalam bahasa jawa, cerita wayang dewa ruci dalam bahasa jawa, cerita wayang dewi sinta, cerita wayang dewi kunti, cerita wayang dewi anjani, cerita wayang dalam bahasa jawa singkat, cerita wayang dalam bahasa sunda, cerita di wayang, cerita di wayang hari ini, gambar dan cerita wayang, gambar dan cerita wayang kulit, judul dan cerita wayang, tokoh dan cerita wayang, dewa di cerita wayang, cerita wayang ekalaya, cerita wayang epos mahabarata, cerita wayang entus, cerita wayang bambang ekalaya, cerita wayang ki entus, cerita wayang golek erawan palastra, cerita wayang cekel indralaya, cerita wayang wahyu ekajati, cerita wayang dalang entus, cerita wayang ki enthus, cerita wayang full, cerita wayang fabel, cerita wayang versi jawa, cerita wayang free, cerita wayang golek full, cerita wayang kulit full, fungsi cerita wayang, filosofi cerita wayang,fungsi cerita wayang di indonesia, download cerita wayang golek full, cerita wayang gareng, cerita wayang golek bahasa sunda, cerita wayang gatotkaca bahasa jawa, cerita wayang gareng dalam bahasa jawa, cerita wayang gatotkaca gugur, cerita wayang golek si cepot, cerita wayang gugure abimanyu, cerita wayang golek lucu, cerita wayang hanoman, cerita wayang hanoman dalam bahasa jawa, cerita wayang humor, cerita wayang hot, cerita wayang arjuno sosro krido, cerita wayang anoman singkat, cerita wayang hanoman dalam bahasa sunda, cerita wayang hari ini, cerita wayang hasil karya sunan kalijaga, cerita wayang anoman sejarah


cerita wayang indonesia, cerita wayang ing tlatah jawa biasane asale soko kitab, cerita wayang indrajit, cerita wayang india, cerita wayang indrajit dalam bahasa jawa, cerita wayang iku asale soko ngendi, cerita wayang iku asale saka ngendi, cerita wayang ing basa jawa, cerita wayang islam, cerita wayang islami, cerita wayang jawa, cerita wayang jawa singkat, cerita wayang janaka, cerita wayang jawa dalam bahasa jawa, cerita wayang jawa lengkap, cerita wayang jowo, cerita wayang jayadrata gugur, cerita wayang jabang tutuka, cerita wayang jatayu, cerita wayang jawa ramayana, cerita wayang kresna, cerita wayang kumbakarna, cerita wayang kulit bahasa jawa, cerita wayang kulit bahasa indonesia, cerita wayang kumbakarna gugur, cerita wayang kulit semar, cerita wayang kresna dalam bahasa jawa, cerita wayang kulit singkat, cerita wayang kulit wahyu katentreman, cerita wayang lucu ,cerita wayang limbuk, cerita wayang lengkap, cerita wayang laksmana, cerita wayang lucu bahasa jawa, cerita wayang lahirnya wisanggeni, cerita wayang lahire abimanyu dalam bahasa jawa,cerita wayang lahirnya gatotkaca,cerita wayang lahire anoman,cerita wayang mahabarata bahasa jawa,cerita wayang mahabarata bahasa jawa ngoko,cerita wayang modern,cerita wayang maharsi wiyasa,cerita wayang mahabarata dan ramayana,cerita wayang menggunakan bahasa jawa,cerita wayang mahabarata lengkap,cerita wayang mahabarata bahasa jawa singkat,cerita wayang madya,cerita wayang nakula,cerita wayang nakula sadewa,cerita wayang nakula dalam bahasa jawa,cerita wayang nakula sadewa bahasa jawa,cerita wayang nakula bahasa jawa,cerita wayang nakula dan sadewa,cerita wayang nganggo basa jawa,cerita wayang nganggo bahasa jawa,cerita wayang nusantara,cerita wayang nakula nganggo basa jawa,cerita wayang orang,cerita wayang orang sriwedari,cerita wayang orang anoman obong,cerita wayang orang banyak diambil dari kisah,cerita wayang orang mahabarata,cerita wayang online