Cerita Wayang Bahasa Jawa Kresna Duta

Cerita wayang bahasa jawa sri kresna duta - Pandawa wis rampung anggone nglampahi masa pambuwangan lan pengasingan sajrone telulas (13) taun. Wis dadi hak saka Pandawa kanggo bali ngolehake Astina lan Amarta sing dijupuk saka keluarga Kurawa. Kanthi tujuan kuwi, para Pandawa njaluk bantuan Sri Kresna supaya dadi duta Pandawa njero menempuh dalan tentrem antarane Pandawa lan Korawa.

Sri Kresna mangkat menyang Astina kanthi numpak kreta sing dikusiri saka Sencaki. Ketuking neng Astina, Kresna cepet nuju panggon Arya Widura kanggo paring bekti marang Ibu Kunti lan pak-lik Widura. Sawentara, tetua lan panggedhe-panggedhe Astina wis ngumpul neng bansal kraton nunggu ketekan duta saka Pandawa kesebut.

cerita-wayang-bahasa-jawa-kresna-duta

Kresna mlebu bangsal keraton banjur ngantekne ketekane yaiku dadi duta Pandawa. Pandawa sing wis buyar ndalani hukuman, pengen njaluk hake bali dhuwur Indraprastha (Amarta).

Kawit awal, Kurawa nyat ora pengen mbalekne Amarta marang Pandawa. Prabu Duryudana langsung nolak panjaluk Sri Kresna. Duryudana menehake macem-macem alasan sing nyat wis direncake kanggo nguwatake alasan dekne kabeh supaya bisa tetep nguwasani Indraprastha.

Doryudana ngomongke menawa tindakan Pandawa ngenengake upacara Rajasuya nunjukake menawa Pandawa ngagungake awak dekne kabeh.

Sri Kresna banjur njawab menawa Rajasuya kuwi dudu ngrupakne keputusan Yudhistira ngliyakne ngrupakne kesepakatan raja-raja sing ngakoni Yudhistira dadi raja arif lan wicaksana.

Doryudana banjur semaur menawa para Pandawa wis nglanggar hukuman pas kedadean kacekan antara Hastina lan Wirata. Pandawa wis ngaton awak lan bahkan ngalungguhan senjata adhep para Korawa.

Sri Kresna banjur mbalas njawab menawa wektu kuwi manut etungane, para Pandawa wis ucul saka masa hukuman lan dekne kabeh ngalungguhan pusaka amarga wektu kuwi dekne kabeh lagi ngenger neng Wirata. Dadi para warga Wirata wis kewajiban dekne kabeh kanggo ngalungguhan pusaka kagem labuh negara.

Krungu debatan Duryudana lan Kresna, mbah Bisma ngupadi nengahi. Nanging, upadine jebulna sia-sia. Duryudana malah nganggep menawa mbah Bisma nyat luwih mileh Pandawa daripada Korawa.

Akhire, Sri Kresna mari keputusan Korawa kanggo paling akhir, apa Doryudana arep mbalekne hak Indraprastha marang Pandawa utawa ora.

“Para Pandawa wis ngelek-elek keluarga Hastina paling utama Korawa, kabeh Korawa wis sepakat ora arep linggih satingkat karo para Pandawa lan ora arep mbalekne Indraprastha”, jawab Doryudana. Cerita wayang bahasa jawa sri kresna.

Jawaban kuwi nggawe Sri kresna kesal lan banjur dheweke celathu, “ Doryudana, para panggende neng kene bakal dadi saksi dhuwur tembunganmu , tembunganmu iki kudu tok pertangunggjawabke mbesuk. Aku bakal ngutarake keputusanmu marang para Pandawa!”.

Sri Kresna banjur mungkur bangsal keraton. Dheweke nuju menyang siji taman neng njero istana Hastina. Katon matane bersinar tanda emosine wis duwur. Kresna bertriwikrama, ngowah ujud dadi Brahala, makhluk buta sing linuwih gedhe.

Triwikrama Kresna nggawe kabeh Astina kaget lan keweden. Para Korawa mlayu mrana mrene nggoleki panggon ndelik. Resi Drona sing uga keweden ora wani mungkur seko njero kraton. Sawentara iku Bisma lan Arya Widura karo tenang mungkur bangsal kraton tanpa rasa wedi kaya ora kedadean apa-apa.

Triwikrama Bathara Wisnu uga nggawe gempar kahyangan. Para dewa kuwatir lan mudhun kanggo ndeleng Triwikrama Sri Kresna.

Para dewa bingung kepriye kudu ngendhegake triwikrama Sri Kresna. Mula dekne kabeh merintahke, kanggo njemput Bathara Derma supaya ngleremna triwikrama.

Dewa kebijaksanaan lan kesabaran kesebut alon-alon nyedhaki triwikrama lan menehi bekti.

Sang Tiwikarma njawab karo siji elingan, “ Grrrr.. aja cedhak cedhak Dharma, yen sampean ora pengen tak cacah-cacah awakmu ”.

“Aku dudu mungsuhmu triwikrama, malah aku gelem ngewangi kowe kanggo ngalahake mungsuhmu ”, jawab Bathara Dharma.

Cerita wayang bahasa jawa sri kresna duta

“Aku ora butuh bantuanmu kanggo nghancurke Korawa-Korawa sombong iki”, jawab sang triwikrama.

Bathara banjur nuturke,” Apa sak sekti ngunu para Korawa, saingga butuh dihancurke triwikrama? Apa pangkat dekne kabeh ngguncang kaya Rahwana? Apa butuh Tiwikarama sing sakti dadi wakil dewata kanggo mudhun tangan nghancurke Korawa?”

“ Sedulur Wisnu njut eling yen Korawa dihancurke saka triwikrama iki bakal nggawe isin kanggo kabeh Dewa. Apa para Pandawa ora bisa labuh awak dekne kabeh dhewe dadine mbutuhake bantuan para dewa? Banjur Wisnu ngetungna meneh tindakan iki sing bakal nyoreng rai para dewa ugo ngisin-isinke Pandawa.”

Krungu panuturan Batara Derma, njero sakedhep triwikrama kuwi ngilang lan bali dadi Sri Kresna.

Sri Kresna banjur menyang panggon pak-lik Widura kanggo mit awak lan member bekti marang Arya Widura lan Kunti. Dheweke lunga mungkur Hastina kanggo ngantekne kabar pakoleh temon karo Korawa marang para Pandawa. Cerita wayang bahasa jawa sri kresna duta.

cerita wayang, cerita wayang bahasa jawa, cerita wayang kulit, cerita wayang beber, cerita wayang ramayana, cerita wayang golek, cerita wayang mahabarata, cerita wayang arjuna, cerita wayang beber berasal dari, cerita wayang bahasa jawa arjuna,cerita wayang abimanyu dalam bahasa jawa, cerita wayang arjuna bahasa jawa, cerita wayang antasena, cerita wayang adipati karna, cerita wayang adalah, cerita wayang anoman duta, cerita wayang arjuna dan srikandi,cerita wayang bima, cerita wayang bahasa jawa singkat, cerita wayang bahasa jawa semar, bahasa jawa cerita wayang, gaya bahasa cerita wayang,bahasa jawa cerita wayang ramayana, bahasa jawa cerita wayang ramayana sintha kandhusta, cerita wayang b jawa, cerita wayang b.jawa singkat, cerita wayang b.sunda, cerita wayang b.indonesia, cerita wayang b.jawa pendek, cerita wayang cangik, cerita wayang cangik dalam bahasa jawa,cerita wayang cupu manik astagina, cerita wayang cepot,cerita wayang cekak, cerita wayang caranggana, cerita wayang cinta, cerita wayang citraksi, cerita wayang citraksa, cerita wayang candrabirawa dalam bahasa jawa


,cerita wayang dalam bahasa jawa, cerita wayang dewa ruci, cerita wayang dewi sinta dalam bahasa jawa, cerita wayang duryudana dalam bahasa jawa, cerita wayang dewa ruci dalam bahasa jawa, cerita wayang dewi sinta, cerita wayang dewi kunti, cerita wayang dewi anjani, cerita wayang dalam bahasa jawa singkat, cerita wayang dalam bahasa sunda, cerita di wayang, cerita di wayang hari ini, gambar dan cerita wayang, gambar dan cerita wayang kulit, judul dan cerita wayang, tokoh dan cerita wayang, dewa di cerita wayang, cerita wayang ekalaya, cerita wayang epos mahabarata, cerita wayang entus, cerita wayang bambang ekalaya, cerita wayang ki entus, cerita wayang golek erawan palastra, cerita wayang cekel indralaya, cerita wayang wahyu ekajati, cerita wayang dalang entus, cerita wayang ki enthus, cerita wayang full, cerita wayang fabel, cerita wayang versi jawa, cerita wayang free, cerita wayang golek full, cerita wayang kulit full, fungsi cerita wayang, filosofi cerita wayang,fungsi cerita wayang di indonesia, download cerita wayang golek full, cerita wayang gareng, cerita wayang golek bahasa sunda, cerita wayang gatotkaca bahasa jawa, cerita wayang gareng dalam bahasa jawa, cerita wayang gatotkaca gugur, cerita wayang golek si cepot, cerita wayang gugure abimanyu, cerita wayang golek lucu, cerita wayang hanoman, cerita wayang hanoman dalam bahasa jawa, cerita wayang humor, cerita wayang hot, cerita wayang arjuno sosro krido, cerita wayang anoman singkat, cerita wayang hanoman dalam bahasa sunda, cerita wayang hari ini, cerita wayang hasil karya sunan kalijaga, cerita wayang anoman sejarah


cerita wayang indonesia, cerita wayang ing tlatah jawa biasane asale soko kitab, cerita wayang indrajit, cerita wayang india, cerita wayang indrajit dalam bahasa jawa, cerita wayang iku asale soko ngendi, cerita wayang iku asale saka ngendi, cerita wayang ing basa jawa, cerita wayang islam, cerita wayang islami, cerita wayang jawa, cerita wayang jawa singkat, cerita wayang janaka, cerita wayang jawa dalam bahasa jawa, cerita wayang jawa lengkap, cerita wayang jowo, cerita wayang jayadrata gugur, cerita wayang jabang tutuka, cerita wayang jatayu, cerita wayang jawa ramayana, cerita wayang kresna, cerita wayang kumbakarna, cerita wayang kulit bahasa jawa, cerita wayang kulit bahasa indonesia, cerita wayang kumbakarna gugur, cerita wayang kulit semar, cerita wayang kresna dalam bahasa jawa, cerita wayang kulit singkat, cerita wayang kulit wahyu katentreman, cerita wayang lucu ,cerita wayang limbuk, cerita wayang lengkap, cerita wayang laksmana, cerita wayang lucu bahasa jawa, cerita wayang lahirnya wisanggeni, cerita wayang lahire abimanyu dalam bahasa jawa,cerita wayang lahirnya gatotkaca,cerita wayang lahire anoman,cerita wayang mahabarata bahasa jawa,cerita wayang mahabarata bahasa jawa ngoko,cerita wayang modern,cerita wayang maharsi wiyasa,cerita wayang mahabarata dan ramayana,cerita wayang menggunakan bahasa jawa,cerita wayang mahabarata lengkap,cerita wayang mahabarata bahasa jawa singkat,cerita wayang madya,cerita wayang nakula,cerita wayang nakula sadewa,cerita wayang nakula dalam bahasa jawa,cerita wayang nakula sadewa bahasa jawa,cerita wayang nakula bahasa jawa,cerita wayang nakula dan sadewa,cerita wayang nganggo basa jawa,cerita wayang nganggo bahasa jawa,cerita wayang nusantara,cerita wayang nakula nganggo basa jawa,cerita wayang orang,cerita wayang orang sriwedari,cerita wayang orang anoman obong,cerita wayang orang banyak diambil dari kisah,cerita wayang orang mahabarata,cerita wayang online