Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Kebakaran Hutan di Indonesia Dipicu Dening El Nino )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomiContoh Pawartanya
Pawata Bahasa Jawa - Sutopo Purwo Nugroho Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB ngomongke nganti Selasa esuk ana 85 titik panas utawa hotspot sing katon ing Sumatra, kesebar neng wilayah Jambi, Sumatra kidul lan pana anyar, Rengat, Pelalawan dadine nggawe jark pandang sanget kewates.

"Ancamane bisa nganti November mengko, neng Sumatra ugo Kalimantan, keluk uga cukup akeh lan wis neras sajrone seminggu, lan amarga kegawa angin uga mlebu menyang wilayah Batam lan Singapura," gamblang Sutopo.

Sutopo ngomongke kabut keluk sing kedadean neng Riau Sumatra sempet marakake tertundane pamaburan nang dina Selasa (25/08/2015), amarga jarak pandang mripat keitung kurang saka 500 meter.

Data BNPB ngaranekne ancaman kobongan alas ora mung neng alas Sumatra lan Kalimantan, nanging uga neng kawasan alas sing ana ing gunung Merbabu sing manggon neng petang kutha neng Jawa tengah lan gunung Watangan Puger neng Kabupaten Jember.

Nanging, BNPB nyebutake yen wis kasil madamke kobongan sing kedadean neng gunung Merbabu Jawa tengah.

Sawentara kuwi, Kepala BMKG kukuh Ribudiyanto nggamblangna kondisi mangsa ketiga ana Kalimantan lan Sumatra iki uga dipengaruhi saka siklon tropis kajaba El Nino sing ora separah tahun 1997 nuli.

"Iki iseh luwih parah neng tahun 1997 kepungkur, pas kuwi suhu raen segara luwih adhem neng wilayah saben banyon Indonesia lan dampake ugo luwih amba, kobongan alas iki kedadean amarga kekeringan neng Sumatra lan Kalimantan sing dipengaruhi dening El Nino kanthi fenomena siklon tropis sing ana neng lor Indonesia sekitar Filipina ketuke Kalimantan Tengah, Wetan lan Sumatra curah udan luwih ngurang amarga ana siklon tropis iki," gamblang kukuh.