Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Program Budi Pekerti Diresmekaken Meteri Pendidikan )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomiContoh Pawartanya
Pawarta bahasa jawa. Sebuah berita mengenai pendidikan tepatnya program pendidikan budi pekerti dapat sama-sama kita simak di bawah ini. Anies baswedan ngersmekaken program panuwuhan budi pekerti (pbd) neng jakarta, jemuwah (24/7). Program kesebut ngrupakne pambiyasan sikap lan panggawe positif sing diterapke marang siswa pawiyatan kawit masa orientasi pamawa wulang anyar nganti lulus.

Anies ngomongke tujuan saka implementasi obahan tuwuhan budi pekerti yaiku dadekne sekolah dadi taman kanggo nuwuhake karakter-karakter positif pamawa wulang neng kabeh tingkatan sekolah, becik sekolah dasar (sd), sekolah nengah pisan (smp), arepa sekolah nengah dhuwur utawa kejuruan (sma/smk).

Panuwuhan karakter mengkone arep fokus diterapkan liwat jalur nonkurikuler. Jalur iki biyasane kurang mbisa gatekan, padahal nduwe efek gedhe jero kemempengan sinau-mulang anak awake dhewe,

Ana ing pawarta bahasa jawa iki ditulisake menawi Program panuwuhan budi pekerti anyak efektif diterapkan neng sekolah-sekolah anyak taun wulangan saiki. Metode panganane dipadhakne karo perkembangan umur pamawa wulang lan cara panganane bersifat kontestual utawa dipadhakne karo aji-aji motan lokal daerah.

Ana nem tahapan alur pangerepan program panuwuhan budi pekerti, yakni tahap pamulangan, pambiyasan, panglatian kanggo bisa konsisten, proses pambiyasan, pambentukan karakter, lan dadi budaya.

Kanggo dadekne aktivitas dadi siji budaya kuwi butuh proses, dudu sekadar slogan. Artine proses panuwuhan budi pekerti iki butuh dijajal sacara bertahap.

Kemempengan panuwuhan budi pekerti sing diterapkan neng sekolah-sekolah mengkone kanggo dadi pitu lingkup. Neng antarane yaiku menumbuhkembangkan aji moral lan spiritual, aji kebangsaan lan kebhinekaan, mawa interaksi positif antara pamawa wulang karo guru lan wong tuwa.

Pamawa wulang uga mengkone bakal diajak mengembangkan interaksi positif antarpeserta wulang, merawat awak lan lingkungan sekolah, mawa mengembangkan potensi pamawa wulang sacara wutuh karo melibatkan wong tuwa lan masyarakat neng sekolah. Demikian pawarta bahasa jawa pendidikan dituliskan menggunakan bahasa jawa sederhana.