Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Krama Suku Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2016 Mudun )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomiContoh Pawartanya
Penyerapan dana Usaha Rakyat utawa KUR ing taun niki dipunaos saged langkung ageng ketimbang taun lajeng. Pangarah niki mbokmenawi sanget ditingali tingkat suku bunga ingkang mundak alit.
Kados kasumarepan, pamerentah pancen sampun ngedoke suku bunga KUR saking  sakderengipun 12 persen dados 9 persen.

Pangendhakan suku bunga niki dikarepake saged ndongkrak tingkat perekonomian warga masyarakat, khususe sektor UMKM. Deputi Kepala Kantor Perbakilan Bank Indonesia (BI) DIY, Hilman Tisnawan ngginemaken, pangendhakan suku bunga kesebat sanjang cekap signifikan dadosipun potensi penyerapanipun mbokmenawi badhe mindak ugi.

pawarta-bahasa-jawa-krama-ekonomi
Wodening aos baki debit (saldo baken plafon sambetan) KUR ing DIY ing 2015 lajeng saageng Rp 411 miliar saking agengan plafon Rp578 miliar.

"Kekarepan kita, taun niki penyerapane saged langkung ageng. Ing Yogyakarta, KUR niki saged disalurke kunjuk industri kreatif utawi UMKM, saged dados berkah damel piyambake sedaya," tembung Hilam, Minggu 17 Januari 2016 kepengker.

Menawi ing 2015 lajeng nyiyani penyaluran kredit cekap andhap amargi enggal diluncurke pamerentah ing semester kaping kalih, Hilman ngaji taun niki penyalurane badhe luwih fleksibel uga dawa. Ngeling, angkah wancinipun langkung dawa.

Kanamanaken piyambakipun, ngrikan dana KUR badhe menunjang perekonomian rakyat kajawi ugi wonten motif jaring pamak-lik sosial saking pamerentah.

Bank Indonesia piyambak miturutipun ningali kredit upados punika badhe nyurung tuwuhan sektor mikro uga kreatif ingkang nyukani kontribusi cekap ageng lebet komposisi pamanahan Domestik Regional Bruto (PDRB).

Dados gambaran, aos baki debit UMKM ing DIY ing 2015 lajeng namung ing angka Rp 12,2 triliun utawi mandhap 2,79 persen dipunbanding taun saderengipun ingkang saageng Rp 12,6 triliun.

Ing sisi benten, wilangan rekening debitur sawadosipun ngalami indhak-indhakan saking 298.744 rekening ing 2014 dados 321.425 rekening ing taun 2015. Hilman memprediksi wonten skala upados debitur ingkang mandhap dadosipun pangginan plafon mboten optimal.

"Bank Indonesia badhe nyukani support aktif nyukani mlebetan kunjuk penyaluran KUR kanthi  langkung efektif," tembung Hilman.

Napa malih, ing taun niki ugi dipunmedalaken serat Edaran saking Menteri Dalam Negeri ingkang nedha gubernur uga bupati ing sedaya daerah ngoptimalken tim monitoring evaluasi KUR kajengen penyaluran KUR saget tertib uga menjangkau warga masyarakat sasaranipun.

Tim niki badan saking SKPD, bank penyalur, upadosan panjamake, mawi koordinasi kaliyan BI kaliyan Otoritas Jasa keartan (OJK).

"kaliyan dipunbentukipun tim monitoring mawi suku sekar ingkang mandhap, KUR badhe nggesangi upados masyarakat kaliyan didukung kawontenan ekonomi ingkang kondusif," tembung Hilman.