Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Kecelakaan Pick Up Ngguling Ing Klaten )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomiContoh Pawartanya
Pawarta bahasa jawa kecelakaan ing klaten – Amergo galuwihan motan siji pick up pamomot sampah ngguling neng Klaten, Dina Senen 18 Janurari 2016 esuk gebug 08.30 WIB. Sanajan ora fatal, Nanging loro pangerjane tat-tatu.


Sawong seksi Hatno 54 taun ngomongke, mobil mlaku saka arah wetan (Klaten) nuju Yogyakarta. Nanging sekitar 20 meter sadurung panggonane, dheweke ndeleng pick up  kesebut sempet oleng.


"Aku pas nyapu neng ngarep omah, nuli pickup kesebut oleng ngarah kiwa lan akhire ngguling. Loro wong pangerja sing ana neng dhuwur tumpukan sampah melu tiba. Sing siji sempat kurugan sawates bangkekan. Sing siji mluncat," Tembung warga Dukuh Brajan, Karangdukuh Jogonalan kuwi.


Hal kuwi dibenerke saka Muji Santoso (54 taun), sing melu lunggih neng ndhuwur tumpukan sampah. Dheweke ngaku banjur mlumpat pas mobil oleng ngarah kiwa.

pawarta-bahasa-jawa-kecelakaan-klaten
"Wis pindho oleng. Pas paling akhir arep tiba aku cepet njupuk ancang-ancang kanggo mlumpat. lagekne kanca ku Sutarno ora sempat mlumpat lan melu tiba," ceritone.


Saiki kancane sing sempat kurugan sampah, dirawat neng rumah sakit. Miturut Muji kancane kuwi ora tatu parah, nanging kecetit nang kanggonan pundhak kiwa.


Dheweke ngendika, wektu kuwi  dheweke lagi menyang TPA Joho-Prambanan saucul njupuk sampah neng perumahan Kalikotes Klaten.Akibat kedaden kuwi lalu lintas sempat macet sadela.