Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Kumpulan Pawarta Ndinan Terbaru Banjir Bahasa Jawa )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomiContoh Pawartanya
Dalam kumpulan pawarta ndinan terbaru akan disajikan sebuah berita dalam bahasa jawa yakni musibah banjir yang terjadi di salah satu wilayah Indonesia. Bagaimana sebuah berita disajikan menggunakan basa daerah tersebut? Dapat bersama kita simak pawartanya di bawah ini.
Wektu banjir nempuh kutha Solo lan sekitare, Rabu (23/4/2015) bengi, para warga, khususe pandemen olahraga mancing, ketiban rejeki. Mergane, puluhan kilo iwak lele saka salah siji kolam kentir keseret banyu.

kumpulan-pawarta-ndinan-terbaru-banjir-bahasa-jawa
Mergo banjir, kolam iwak lele duwe warga sekitar Klodran mbludak. Lele sing ana neng kolam ugo keseret banyu lan nyebar neng kalen ugo area sabin.

Warga kanthi modal pancingan banjur cepet mileh lokasi kanggo mancing lele sing ucul saka kolam kesebut. Kalen sadawa dalan Adi Sumarmo, Klodran, ing tlatah Karanganyar ugo sak kal kebak warga.

Kalen sing dikebaki banyu banjir sajero kurang luweh rong (2) meter kesebut malik dadi area pemancingan warga. Anak-anak lan wong tuo padha lungguh jejer neng pinggir kalen karo nyekel pancingan nunggu pakane dipangan iwak lele.

Dibacutake ana kumpulan pawarta ndinan terbaru banjir bahasa jawa"Pas aku liwat, jam 6 esuk, wis akeh warga sing mancing neng kene, dadi aku melu wae," tembung Jayadi, salah siji warga Karanganyar, Kamis (23/4/2015).

Saka pantauan, warga kanthi gampang njaring iwak lele kuwi. Sacacah warga malah oleh luwih saka 10 iwak lele sing lumayan gedhe.

Sawentara kuwi, pirang-pirang warga mileh kanggo mancing iwak lele neng area sawah sing wis ngowah dadi kolam amarga kebak banyu banjir. Kanthi sabar, warga sing mancing neng sawah gelut karo lendut.
Neng kene, ora mung lele, jenis iwak liyae uga kedadeyan kecekel warga, kaya tawes lan grameh.
"Akeh iwake, ora mung lele, ana tawes lan grameh uga," tembung Rusman, warga dusun Klodran.
Kajaba para pemancing, warga liyane uga mileh ndelok para pemancing kesebut sinambi ndeleng kondisi banjir neng wilayah Klodran, Karanganyar.

semoga dengan membaca berita dalam bahasa jawa di atas dapat memberikan kita pengetahuan tentang kumpulan pawarta ndinan terbaru banjir bahasa jawa di tahun 2015 ini.