Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Ngoko Loro Pesawat Ora Bisa Ndarat Ana Pekanbaru Mergo Keluk )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomiContoh Pawartanya
Berita Bahasa Jawa - Kabut keluk nggawe jarak pandangan neng pekanbaru soyo parah. Loro pesawat pamaburan saka jakarta esuk iki durung bisa ndarat neng pekanbaru.

Mangkana disamapaeke, OIC bandara sultan syarif pekanbaru dina selasa (25/8/2015). Hasnan nggamblangna, esuk iki jarak pandang ngala nganti mung 500 meter amarga kabut keluk mergo keobongan alas.

"Ppandangan kewates, nggawe loro pamaburan saka jakarta durung bisa ndarat. Kapindho pesawat wektu iki iseh muter-puter neng wilayah Pekanbaru," tembung Hasnan.
berita-bahasa-jawa-ngoko
Berita Basa Jawa Ngoko Loro Pesawat Ora Bisa Ndarat Ana Pekanbaru Mergo Keluk

Loro pesawat sing ora bisa mudun yaiku citilink nomor pamaburan qg936 saka jakarta. Pesawat iki mestine wis mudun neng bandara SSK pekanbaru nang gebug 06.55 wib mau.

Sabanjure, pesawat lion air nomor pamaburan jt388 uga saka jakarta. Pesawat iki mestine mudun neng pekanbaru nang gebug 07.20 wib. Ning nganti gebug 07.35 wib kapindho pesawat isih muter-muter neng langit pekanbaru.

"Pandangan mung 500 meter nggawe kapindho pesawat kerekasan kanggo ndarat. Nganti saiki kapindho maskapai kuwi isih muter-puter neng langit," tambah Hasnan.

Lagekne kanggo jadwal kemangkatan ket gebug 06.00 wib ora ngalami kendala. Pisana dikemuli keluk kandel, hal kuwi ora mekewuhi jadwal kemangkatan.

"Yen kanggo kemangkatan ora ana masalah. Mau esuk lion air lan garuda wis bisa mabur menyang jakarta. Kerekasan kuwi justru kedadean kanggo pendaratan yen antara pandang mung 500 meter," tembung hasnan.