Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Pawarta Kebakaran Alas Ngagem Bahasa Jawa )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomiContoh Pawartanya
Berita Bahasa Jawa Kebakaran - Petugas isih ngusahake kanggo mateni geni kebakaran alas neng gunung Lawu. Kebakaran iki wis kedadean ket Sabtu, 22 Agustus 2015 kolo mben.

Mongso ketigo kang dowo kaya mengkene pancen mbebayani kanggo daerah alas sing pada garing. Tanpa ana penyebab saka manungsa wae kebakaran alas iku bisa sewayah-wayah kedadean mergo pang sing pada garing, apa maneh yen ana penyebab saka ulahe menungsa.
berita-bahasa-jawa-kebakaran
Pawarta Kebakaran Alas Ngagem Bahasa Jawa

"Kobongan anyak gebug 20.00 WIB Sabtu 22 Agustus neng pangora 39 RPG Manyul BKPH Lawu lor. Penyebab kobongan dikiraknekne wong nggoleki tawon ngurupke geni lan ngenengi menyang godhong-godhong garing neng gunung lawu kesebut," tembung Menteri Lingkungan urip lan kalasan Siti Nurbaya menehake informasi dina Selasa (25/8/2015).

Saka laporan jajarane sing katampa Bu Siti, geni kanthi cepet nggedhe amarga akeh tuwuhan sing gampang kobong. "akeh kirinyuh lan alang-alang sing wis garing," sebute.

Geni sing durung bisa dipateni mrambat menyang pangora 40 sing dituwuhi tanduran pinus neng Jogorogo, Ngawi, Jatim. Amba palemahan alas sing kobong sekitar 70 hektare.

"Usaha sing dilakoke yaiku mateni geni, koordinasi panugas saben alasi BKPH Lawu lor, Polmob lan warga sekitar kunu. Kajaba upadi mateni geni, digawe penyekat kanggo nyegah merembete geni," tambah Menteri Siti.

Kedadean iki kudu kita tanggepi kanggo pembelajaran supaya kita luwih ngati-ati anggone tumindak ana ing alas mangsa ketigo ngeneki.