Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Berita Kebanjiran )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomiContoh Pawartanya
Berita kebanjiran dalam bahasa jawa - Jakarta bakal kebanjiran maneh. Curah udan sing dhuwur isih ngancam jero beberapa dina neka, tembung Deputi Meteorologi BMKG Pak Yunus.

"Sing butuh diwaspadani yaiku udan sing manut model, manut prakiraan, bisa mudhun liwat tengah wengi jero siji nganti telu dina neka. Yen intensitase luwih gedhe saka saiki, mula kaananne bisa luwih ala. Sawalike yen intensitase luwih cendhek, kaananne bokmenawa ora bakal luweh parah," gamblang Yunus.

Yunus maparke, cuaca mangkene sadawa Februari, terkait karo panggon srengenge neng kidul jalur Katulistiwa.

Udan lebat anyak ngguyur Jakarta lan sekitare ket Minggu bengi nganti Senin (9/2) tengah wengi. Banyu mbludak lan mbanjir neng seantero kutha.

Ora dilaporkan anane korban jiwa, ora uga karusakan nduwe arti. Tumeko sore, banyu susut neng pirang-pirang panggonan kutha.

Banjir iki durung separah banjir nang taun 2012 lan 2013 kala mben. Nanging banyu ugo meh tekan Istana Merdeka -sing isih ditinggal Presiden Jokowi sing nglakoke dinas menyang telu negara ASEAN. Untunge, luapan banyu mung ketuk dalanan plataran istana, ora nganti mlebu. Yen nganti ketuk Istana Negara mangka suasana bakal luwih parah saka iki.

Mugo wae udan ora patio deres maneh saengga banjir ana jakarta tahun iki bisa alon-alon surut lan kegiatan warga bisa mlaku kaya biasane maneh.