Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Teroris Kecekel Neng Ngayogyakarta )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomiContoh Pawartanya
Pawarta Bahasa Jawa - Sawong terduga teroris diringkus maneh dening Tim Detasemen Khusus 88 Anti Teror. Wong iku duwe inisial S, dicekel neng Ngayogyakarta dina Selasa (25/8/2015) wingi. S diduga due hubungan karo wong telu sing sadurunge wis dicekel neng Solo, Jawa tengah, pirang-pirang ndina nuli.

pawarta-bahasa-jawa-teroris-kecekel
"Iki pakoleh pengembangan kasus sing neng Solo," tembung Suharsono, dina Rabu (26/8/2015).
Kaya kawruhan Ibadurahman alias Ali Robani alias Ibad (29 taun) dicekel bareng karo Yus Karman (31 taun) lan Giyanto alias Gento neng Solo.

Dekne kabeh ngrencanake njebloke bom neng pirang-pirang panggonan. Yaiku kuil Budha Kepunton ing Solo kaitane karo isu Rohingnya, Mapolsek pasar Kliwon lan kantor polisi liya neng wilayah Surakarta, mawa gereja neng wilayah den samya.

Dekne kabeh cawise mileh wayah aksi nang tanggal 17 Agustus 2015 utawa pas nang pengetan dina kemerdekaan Indonesia kanthi njebloke bom sing dikendhalekne kanthi sistim timer.

Informasi sing diklumpuke menawa S sadina-dina njaga konter hanpdhone duwe Ibad karo dicurigai melu ngewangi ngrakitan bom.

Luwih banjur Suharsono nggamblangna, saka informasi neng lapangan S nduweni kabisan ngrakit bom. "Indikasi (katut) jaringan kuwi, kabisan neng bidang kuwi (ngrakit bom)," turene. wektu iki, Polri isih nglakoke pengembangan saka kasus iki. (Pawarta Bahasa Jawa).