Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Ahok Gratiske Para Pelajar Numpak Transjakarta )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomiContoh Pawartanya
Pawarta Bahasa Jawa Pendidikan - "Iki sabenere tujuane saperlu ngewangi bocah-bocah sekolah kuwi supaya ora numpak montor," tembung Gubernur Jakarta sing akrab dijeluk Ahok kesebut neng Balai kutha, Jakarta, dina Selasa (25/8/2015).
pawaarta-bahasa-jawa-pendidikan-ahok-gratiske-para-pelajar-numpak-transjakarta

Para pelajar sing nduweni kertu Jakarta pinter (KJP) bisa munggah bus Transjakarta gratis tiss tanpa dipungut biaya. Basuki Tjahaja Purnama ngomongke, babagan kuwi dilakoke supaya pelajar ora nggunakne tunggangan motor menyang sekolah.

Ahok nambahke, kebijakan kuwi uga migunani kanggo ngirit dhuwit sangu pelajar. "Iki bakal nulung bocah-bocah supaya bisa nabung dhuwite nganti akhir taun," turene Ahok.

Ahok uga ngaturke, mengko pamerentah Provinsi DKI Jakarta pengen nggunake Kopami lan Kopaja ugo Transjakarta. Sakwise kui kaleksanan, Kopami lan Kopaja arep dibayar kanthi sistem rupiah saben kilometer lakune.

"Yen Kopami, Kopaja kaleksanan nduwe arti bocah-bocah sekolah kuwi bisa mlaku sethithik utawa titip pit utawa diterna marang wong tuwa wis bisa numpak bis," tambah mantan Bupati Belitung wetan kuwi. Pawarta Bahasa Jawa Pendidikan.