Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Kesenian Wayang Kulit Kedah Diuri-Uri )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomiContoh Pawartanya
Pawarta bahasa jawa - kedemenan adhep kesenian wayang kulit butuh disurung. iki ora ucul saka proses regenerasi dalang. Generasi panerus kesenian iki  umume diawiti saka kedemenane utawa hobi marang wayang kulit. Persoalane, neng era modern iki ora akeh bocah enom sing gelem nglestareke kebudayaan asli Indonesia iki.
pawarta-bahasa-jawa-kesenian-wayang-kulit
Pawarta Bahasa Jawa Kesenian Wayang Kulit
Hernowo Sudjendro Kabid Kebudayaan, Dinas Pendidikan lan Kebudayaan ing Kabupaten Semarang,  ngendika, "mangkat saka kondisi iki, penting diakehake kegiatan kanggo nyurung kedemenan marang kesenian wayang kulit".

Kaya dening Festival Dalang Cilik ing pengetan HUT Kemerdekaan RI kaping 70 sing digelar neng Pendopo Kabupaten Semarang, neng Ungaran, tlatah Provinsi Jawa tengah, anyak Rebu (12/8/2015) iki. Miturut Hernowo, saakeh 19 dalang enom sing makili 19 kecamatan sing ana neng daerah iki melu dadi peserta ana Festival iki.

Senajan isih enom, para pamawa iki wajib nampilke lakon-lakon 'abot' sing biyasa ditampilke para dalang senior utawa profesional. "Babagan iki kanggo mbiyasakne lan ngupayake kanggo nglestarekne seni budaya lan regenerasi dalang," turen Hernowo.

Dheweke uga nggamblangna, ana lima lakon pilehan sing kudu dimainke para dalang cilik iki. Pilihan iku yaiku 'Kumbokarno ceblok', 'Sintha Obong', 'Wiroto Parwo', 'Karno Tanding' lan 'Abimanyu Ranjab'.  Nah ana Festival iku para dalang kudu milih ameh nampilke crita wayang sing endi.

Pihak juri yaiku Widodo SKar saka UNNES, Bambang Sulanjari SKar saka IKIP PGRI mawa Sudomo (pamari). Pangajen para juri iki dideleng nang cara pentase, vokal utawa suwara, lan sanggit lakon, sanggit gending, pamentasan klebu dodokan lan kesusastraane.

Dheweke uga ngujar, para dalang ing festival iki bakal mbisakne prioritas kanggo saben pagelaran wayang kulit sing dianakne saka Pemkab Semarang. "Kanthi ngono, regenerasi dalang iki bakal tambah optimal kanggo bisa mainke lakon- lakon gedhe," tambahe.