Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Pendidikan Karakter Mlebu Kurikulum Sekolah Tahun 2016 )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomiContoh Pawartanya
Pawarta Bahasa Jawa - Wali kutha Bandung Ridwan Kamil ndawuhi Kepala Dinas Pendidikan kutha Bandung supaya nambahi pawulangan anyar ing kurikulum sekolah saktingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, lan SMA, ora liya Kurikulum iku yaiku Pendidikan Karakter.
pawarta-bahasa-jawa-pendidikan-karakter-mlebu-kurikulum-sekolah

"Aku miris karo basa anak-anak wektu iki klebu neng lingkungan sosial, basa sing kurang becik neng ugo neng media sosial," turen Ridwan Kamil neng ruang kerjane Balai kutha, dina Selasa (25/08) kepungkur.

Miturut Ridwan, akeh sing ora sopan terekam neng media sosial. Malah Ridwan nate diunek-uneke wayah kisruhe PPDB taun 2015. "Aku dibully lan dimaki nganggo basa binatang, sakwise diteliti jebulna kui bocah SD," turene Ridwan.

Iseh miturut Ridwan Kurikulum Pendidikan Karakter butuh kanggo nyegah lan supaya ora akeh meneh bocah-bocah umur sekolah ngomong kasar senajan neng media sosial.

"Disdik wektu iki nembe tahap jagan kanggo rapat kerja panggawen kurikulum Pendidikan Karakter kanthi basis agami, budaya lan lingkungan," tambahe.

Ridwan nuturake, kanggo panyinaon neng bidang agama arep nggandeng Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri uga saka gereja.

Lagekne bidang lingkungan arep nglibatke organisasi pamempeng kegiatan alam bebas, Wanadri. Sementara saka bidang budayan kerjasamane karo UNPAD lan UNPAS.

Emil ngaji pangerepan kurikulum iki penting banget amarga termasuk ngelmu kang budi luhur lan paling utama.

"Luwih prihatin meneh akeh sing ora apal pancasila malah ana bocah nganggep Soekarno-Hatta kuwi sawong siji. Luwih medeni meneh neng media sosial, kerep ditemokake wong tumindak ora becik nanging malah bangga," turene Ridwan. Rencanane kurikulum Pendidikan Karakter arep diterapke taun wulangan 2016 sing badhe dateng.