Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Kebudayaan Jawa Mrihatinke Sanget )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomiContoh Pawartanya
Pawarta bahasa jawa kebudayaan - Ilange kabudayan weyan sing kedadean wektu iki ndadekne degradasi moralitas masyarakat Indonesia wektu iki saya mrihatinke. paling utama budaya saka daerah Jawa sing saiki anyak ditinggalake saka generasi enom, hal kuwi sing nggawe sakanggonan tokoh budaya Jawa prihatin. dadine butuh dianakne salah siji inovasi ben budaya neng Indonesia khususnya budaya Jawa bisa dadi jati awak bangsa.
pawarta-bahasa-jawa-kebudayaan

Amarga kuwi, beberapa tokoh budaya Jawa menggelar sarasehan lan diskusi babagan budaya Jawa neng Padepokan Agung Sanghyang jati, neng panggunungan Selok, CIlacap, Jawa tengah, Senen (11/3/2015).

"Tujuan dianakne sarasehan iki yaiku kanggo ngelingna bali masyarakat Indonesia nang umumnya lan masyarakat Jawa nang khususnya babagan aji-aji budaya bangsa sing saiki anyak terkikis saka zaman lan peradaban," ungkap Biksu Dharma Tedja dadi pengelola Padepokan SangHyang jati, gunung Selok, Srandil, Cilacap.

luwih banjur digamblangna menawa para tokoh bangsa anyak rumangsakne keresahan kebudayaan bangsa saiki ora meneh digunakne kanggo mengungkap jati awak bangsa.

"Aku prihatin karo masyarakat Indonesia sing saiki ora meneh nduweni jati awak sing mangilonke wong wetan, dekne kabeh luwih bangga karo budaya asing. dadine aku beserta kanca-kanca kaya Permadi, SH, Ahmad Tohari (pambanget kebudayan Jawa), KGPH Haryo (saka Keraton Ngayogyakarta) lan KGPH Tedjo Wulan (saka Keraton Solo) nduweni gagasan kanggo menggelar sarasehan iki karo tujuan ben awake dhewe dadi bangsa bali nduweni jati awak," gamblang Biksu Dharma Tedja.
pawarta-bahasa-jawa-kebudayaan
Pawarta bahasa jawa kebudayaan

Senada karo Dharma Tedja, Permadi uga ngaji menawa saiki masyarakat Indonesia anyak kelangan arah lan tujuan panangen siji bangsa. dadine butuh anane salah siji formula kanggo bali nggawe Indonesia dadi bangsa sing ngerti adat istiadat.

"Sacara jujur awake dhewe prihatin karo generasi enom, generasi enom luwih ngenal Superman, Batman, lan liyane ketimbang ngenal Gatot Katja, Semar, Gareng dadi idolanya, lan luwih parahnya generasi enom anyak mungkur kebudayaan awake dhewe dadi bangsa sing bertata krama lan nyekel adat istiadat. dadine sing kedadean yaiku degradasi bangsa sing marakake Indonesia tambah terpuruk," ujar Mantan anggota DPR RI kuwi.

Ditambahake Permadi, kanggo mbalekne jati awak bangsa butuh bali ditandurke aji-aji budaya ket dini, dadine harkat lan aji bangsa bisa bali terangkat.

"Sing kudu awake dhewe lakoke yaiku bali nandurke aji-aji budaya marang generasi enom ket dini ben awake dhewe dadi bangsa bisa diaji dadi bangsa sing ngaji tanpa nglalekne aji-aji kebudayaan," banjure.

Acara kesebut digelar jero saperlu balen taun Padepokan Sanghyang jati, gunung Selok, Srandil, Magelang lan ditekani saka tokokh-tokoh masyarakat lan aparatur pamerentahan saka macem-macem daerah neng Jawa tengah, diantarane pelajar, mahasiswa, guru, aparatur pamerentahan sing ana neng Jawa tengah. Pawarta bahasa jawa kebudayaan.