Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Berita Tahun Baru 2019 dalam Bahasa Jawa )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomiContoh Pawartanya

berita-tahun-baru-2016-dalam-bahasa-jawa

Berita tahun baru 2019 dalam bahasa jawa - Sacacah kutha ageng ing rai bumi dinten niki njagi nyambut dalu gantosan taun. Warga ing kawasan Samoa, Pulau Christmas, sakunjukan alit Rusia, uga Selandia enggal dados panggen-panggen ingkang setunggal ngrayakaen taun enggal 2019.

Koran the Daily Mail nglaporaken, Kamis (31/12), kembang api uga tunjukan laser mimbuhi kemeriahan perayaan dalu gantosan taun ing Auckland, Selandia Baru, ingkang dipunpuseraken ing Menara Langit.

Warga ngumpul konjuk ndhereki etang mundur saking jam digital ageng ing Menara Langit punika.

Nalika wanci awiti nunjukaken gebag 00:00 sontak kembang latu uga suara terompet merneni tawang kutha Auckland.

Nagari punika ingkang ngrayakaken taun enggal yaiku Australia. Warga ngempal ing tretek Harbour ingkang dados landmark kutha Sydney konjuk ndeleng kameriahan tawang dalu kaliyan kembang latu uga dolanan cahaya.

Warga Selandia Baru ngempal ing Sky Tower, Auckland, konjuk nyambet taun 2019 kaliyan mirsani tunjukan laser uga kembang latu. Selandia enggal nyambet taun 2019 setunggal jam saksampune Samoa uga Kiribati, kalih nagari ingkang kaping setunggal nyambet taun enggal.

Ing Australia, kembang latu dinyalaken ing Sydney Harbour tepat ing tengah dalu wanci sapanggen. Sekitar satunggal yuta tiyang dipunkintenakenaken ningali acara punika.

Sawentara ing Jakarta, welasan ewu tiyang rawuh wonten Bundaran Hotel Indonesia ingkang dipunjagi ketat atusan polisi uga tentara, uga atusan kembang latu prakarsa warga berlesatan ing saputer patung wilujeng datheng.

Perayaan taun enggal 2019 ing Jepang ditandai kaliyan panguculan balon dening Tokyo Tower, sawegaken warga Korea kidul ngempal ing Paju kaliyan dimeriahken kembang latu uga ngungelaken lonceng. Berita tahun baru 2019 dalam bahasa jawa - Wilujeng tilar 2018, Sugeng rawuh 2019!