Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Berita Ekonomi – Jawa Barat Bakal dadi Pusat Industri )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomiContoh Pawartanya
Pawarta bahasa jawa – Provinsi Jawa Barat terus diusahake dadi salah siji pusat industri hulu nganti hilir sing strategis. Panangen infrastruktur ngrupa dalan tol, dalan rel kereta, pelabuhan lan bandara neng Jabar sisih wetan diaji nyepetake berkembange industri lan nggeret investasi ana provinsi kesebut.

Menteri Perindustrian Saleh Husin optimis banget, tambahan infrastruktur kuwi bakal nglancarake lajune lintas logistik, barang mentah, lan dadi lawang ekspor kanggo produk industri neng Jawa Barat.

“Saka pirang-pirang ketemuan karo para investor, dekne kabeh nduwe minat kuwat kanggo mbangun pabrik lan ekspansi mrana. Yen sadurunge industri Jabar konsentrasine neng sisih kulon, kaya Bekasi ugo Karawang utawa cedhak-cedhak Jakarta kana, menyang tahun ngarep dekne kabeh mesti bakal geser menyang wetan amarga infrastruktur wis ndukung banget kaya dalan tol, pelabuhan lan lapangan pesawat neng Majalengka,” ngendikan Saleh dina Rabu 13 Januari 2016.
berita-ekonomi-jawa-barat
Pirang-pirang tambahan piranti prasarana kuwi dipitaya bisa dadi magnet kanggo mlebune investasi asing lan dalam negeri kanggo ngembangke industri hulu arepa hilir neng Jawa Barat sisih wetan.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) nyatet, Jawa barat nduweni patlikur (24) kawasan industri saka Pitung puluh papat (74) kawasan neng Indonesia. Pakoleh survei Kemenperin taun 2013 kuwi uga nunjukake kawasan industri neng Jabar paling akeh dibanding provinsi liyane kaya Kepulauan Riau namung sewelas (11) kawasan industri, Banten namung sepuluh (10), lan Jateng lagi ana wulu (8) Kawasan.

Saka sisi amba area, total kawasan industri Jawa barat tumeka 14,3 ewu hektare alias 39,4 persen saka kabeh kawasan industri neng Indonesia saamba 36,3 ewu hektare.

Pengembangan industri neng Jabar uga dikarepake bisa ningkatake lapangan kerja. Nganti 2014, ana pirang-pirang industri gedhe neng provinsi iki kayata industri panganan (1.037 pabrik, 112 ewu karyawan), tekstil (851 pabrik, 254 ewu karyawan), klambi dadi (740 pabrik, 231 ewu karyawan), lulang lan alas sikil (205 pabrik, 52 ewu karyawan) lan karet – plastik (390 pabrik, 104 ewu karyawan).

Kanti usaha menika mugio pamerintah Jawa Barat khususe lan Indonesia umume saget numbuhaken ekonomi ing dalam negeri.