Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Banjir Cianjur Robohkan Dua Rumah )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomiContoh Pawartanya
Pawarta Bahasa Jawa - Banjir Cianjur 2019 Sacacah omah neng desa Nanggela, Nagrak,  Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, ditempuh banjir bandang. Loro omah rubuh jero banjir sing kedadean sekitar gebug 17.00 WIB, Rabu, 13 Januari 2019 kuwi.

Dedi Suhendi, 58 taun, panduwe omah, nuturke kapindho omah sing hancur yaiku duwene lan duwe anake, Syamsul Romli, 36 taun, sing manggon neng pinggir kali Cikolot. Kali cilik kuwi dumadakan banjir mergo tanggul sing nambaki kali Cisarua neng nduwure jebol.

"Aku meneh makani iwak, Dumadakan ana banyu ireng metu saka kali kuwi. jero etungan detik, banyu gedhe teka. Barang-barang neng omah ora bisa dislametake," turene Dedi.
banjir-cianjur-robohkan-dua-rumah-warga
Tembok buri omah Dedi jebol, apalagi omahe Syamsul. Banyu nerjang cagak kayu saka omah kesebut lan ngrendem omah kuwi sadhuwur 50 sentimeter. "Montor, lemari, lan klambi neng omah Syamsul kabeh kelem. Sing turah mung sing dinggo," tambah Dedi.

Ana petang wong neng omah Syamsul pas kadadean, yaiku Nia Kurniasih, 30 taun, bojone Syamsul, lan kapindho anake, Muhammad Rafa, setunggal taun, Muhammad Rasa wulung taun, lan sawong anak tanggane yaiku Farid  wulung taun sing lagi dolan karo Rasa.

"Farid sempat kegawa arus sekitar 25 meter, untunge bisa dislametake. Nia uga bisa ditulung kanthi  nggunakne tampar plastik amarga aruse deras banget," turene.

Miturut Dedi, jarak tanggul sing jebol karo omahe sekitar 1,5 kilometer. Kali Cikolot sing awale 1 meter kuwi ngowah amba dadi sekitar 7 meter.

Kepala Kepolisian Resor Cianjur Ajun Komisaris Besar Asep Guntur Rahayu nuturke omah sing ditempuh banjir kuwi kecatet telu omah. Siji mung klelep, lagekne loro nganti ambruk.

"Ora ana korban jiwa ing bencana alam banjir kui," turene.