Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Berita Ekonomi - Impor Indonesia Jeblok Amergo Perekonomian Ora Stabil )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomiContoh Pawartanya
Berita Ekonomi - Surplus neraca dagangan Indonesia sadawa 2015 sagedhe US$ 7,52 miliar diamergakne pamudhunan impor (khususe barang non migas) ketimbang undhak-undhakan ekspor. Surplus dagangan kacek antara ekspor sing tekan US$ 150,2 miliar lan impor US$ 142,7 miliar.

Ekonom Kenta Institute Eric Sugandi ngaji, surplus neraca dagangan taun nuli lantaran pamudhunan impor non migas paling utama jero bentuk impor input produksi lan barang modal, ketimbang ekspor. Mesalahe ekspor komoditas energi lan sumber daya alam (SDA) isih endek amarga rega neng pasar donya uga endek.
berita-ekonomi-import-indonesia-dalam-pawarta-bahasa-jawa
”Pamudhunan impor diamergakne alonken tumbuhe ekonomi Indonesia amarga impor barang lan input produksi mudhun," tembung dheweke Jemuwah (15/1).

Impor sadawa taun 2015 kecatet US$ 142,7 miliar, mudhun songolas koma wulungpuluh sanga (19,89) persen saka taun 2014 sagedhe US$ 178,2 miliar. Kanggo impor barang baku kecatet US$ 107,1 miliar utawa mudhun selikur koma telung puluh papat (21,34) persen saka taun 2014 sagedhe US$ 136,2 miliar. Wondene impor barang modal kecatet US4 24,7 miliar utawa mudhun limalas koma seket enem (15,56) persen saka taun 2014 sing sagedhe US$ 29,3 miliar.

Sewentara iku aktivitas ekspor sing kecatet US$ 150,2 miliar sadawa 2015, malah ngalami undhakan nganti pitulas koma enem (17,6 )persen saka taun 2014 sagedhe US$ 175,9 miliar. Ekspor migas mudhun petang puluh (40) persen dadi US$ 18,5 milliar samentara ekspor non migas mudhun telulas koma pitu (13,7) persen dadi 131,7 miliar.

Ing wulan Desember 2015, neraca dagangan kecatet defisit US$ 236 yuta sakwise wulan November ugo defisit segedhe US$ 346 yuta. Nang wulan Desember nuli, neraca migas defisit US$ 498,5 yuta, sawentara neraca non-migas surplus US$ 262,7 yuta.

Ekspor wulan Desember 2015 kecatet US$ 11,89 miliar utawa munggah enem koma sangang puluh wolu (6,98) persen dibanding wulan November 2015. Ekspor migas mudhun sagedhe telulas koma rong puluh (13,20) persen. Sementara non migas munggah sagedhe sepuluh koma rolas (10,12) persen. Wondene kanggo impor ana undhak-undhakan lima koma telu likur (5,23) persen dadi US$ 12,12 miliar yen dibandingke wulan November 2015. Impor migas mawa nonmigas, padha-padha ngalami undhak-undhakan. Berita ekonomi - pawarta bahasa jawa.