Contoh Artikel Berbahasa Jawa Tentang Batik

Contoh Artikel Bahasa Jawa

Cikal bakal corak megemendung dipundhut masyarakat Cirebon ingkang dipundhut uthawi dipethik saking buku sedaya kangge bangsa China ,dhumateng wilayah Cirebon,model awan membo gambaran jawi negari bebas kaliyan manud keparingi nipun gusti allah.Model batik nenika dipun mangertosi megamendung punika karyanipun seni batik jawi lambangipun wonten ing Cirebon.corak model batik punika anggadahi kekhasan mboten awis-awis pinanggih ing punika daerah penghasil batik sanes mbuk bileh wonten sanesipun ing Cirebon,lan nyameni model masterpiece ,Dewan Kebudayaan Dan Pariwisata RI badhe dipun daptharaken wonten UNESCO kangge pikantuk pangakuan satunggaling pengakuan World Heritage ,corak megamendung satunggaling corak dasar batik menika sampun misuhur dumugi pundi-pundi Negara kekhasan corak megamendung mboten masalah ,coraknipun kados warnanipun megamendung sing sami gambar awan kang warna sing lantang lan wonten mawon nilai filosofi sing wonten ing corak nipun sing sami mawon cikal larenipun batik kang kaseluruhan ing Cirebon.

Modelipun awan kang melambangake donya dhuwur model awan kang gambaripun donya adoh ,bebas lan kados gadhah kadhosipun gusti allah,konsep kang patud sing pengaruhe ing donya kesenirupaan islam ing abad 16 sing digunakake katampi kaum sufi kados ngungkapke donya kang gede,wonten bedane antarane corak megamendung saking Cina lan wonten ing Cirebon.tuladha nipun ing motif megamendhung China,garis awan sing bentuke bunder asale kang ing Cirebon,garise nipun kaya lonjong lan segitiga,Cikal bakale batik saking Cirebon kang dhuweni kemajuan gerakan tarekat sing konon wonten ing Banjarmasin,Kalimantan Selatan.mbatik asale dikerjakne oleh anggota tarekat sing ngabdi ing keratin kang dhamel sumber ekonomi kangge ngatur dhuwit kelompok tarekat punika.

Pengikutipun urip ing deso trusmi lan sakitare deso niki wonten ing 4 km saking Cirebon pinuju ing bandung,sekalian niku dhateng sakniki batik Cirebon identik kang sami batik trusmi, corak megamendung kang sami pertamanipun kang berunsurke ing warna biru lan diselingi werno abang kang nggambarake maskulinitas lan suasanene dinamis karenanipun wonten proses panggawanipun ,wonten campur tangan kakung lan warna biru wontenipun warna langit sing gumede lan tenag ,sertanipun lambat kangge gowo udan sing dimantinipun kangge gowo kesuburan lan kanggemipun urip,warna biru kang diwujudake awan gelap sing ngandung banyu udan lan nggawe keuripan.

Kangge perkembangane corak megamendung kang ngadusi katah perkembangan lan dandanan kangge ndandosi pasar, lan ketemu corak – corak megameendung digabung sing corak kewan ,kembang lan corak liyanipun ,kang ndandosi penggabungan corak kang saged mbatik tradisional kawit mbiyen ,naming kemajuan dandosaken peasat kangge adane campurtangan saking perancang busana liyane. Selainipun corak warna motif megamendung sing awale biru lan abang sakniki berkembang kados dumugi macem warno.wonten motif megamendung sing warna kuning.

Proses kangge produksine sing kawit disik lan dikerjagne kangge batik tulis lan batik cap kanggo pertimbangane kangge ekonomis ,sing doproduksine saking pabrik gede-gedenan lan coraknipun disablon,lan punika kain corake megamendung sing dihasilake kangge proses lan sakniki tekan sakteruse mboten saget di timbale jeneng batik. Wujudipun corak megamendung pun kawit disik kang dikenal ing bentk batik,sakniki saged ditemui ing Kudus macem bentuke , lan wonten ing gambaran hiasan dinding ,lukisan kaca, produk interior kang bentuk karo ukurane kayu lan produk kangge sarung bantal lan snes-sanesipun.