Contoh Artikel Berbahasa Jawa Tentang Njagi Lingkungan Sekolah Ingkang Sehat

Sekolah iku salah sawijining lembang resmi pamerintahan ingkang nduweni fungsi kangge ningkatake kapinteran lan kamampuan anak. Sekolah ugi panggon kangge siswa ngolehake macem-macem ilmu kangge bekal ing pangarepane.
           Kangge ngawujudake cita-cita pamerintah sing ajeng nyetak generasi-generasi emas, salah sawijing cara gampang yaiku ngjaga lingkungan katon resik. Akeh cara ingkang saged dilakoni kangge njaga lingkungan, contone :
  • Nggawe kegiatan apotek hidup ing sekolah.
  • Nggawe kebiasaan becik mbuang sampah ing panggone le bener.
  • Ngadake nandur wit ing sekolah bebarengan, lsp
           Dikarepake, selawise cara-cara iku dilakoni, saged ningkatake mutu lan kualitas pembelajaran anak.