Contoh Artikel Berbahasa Jawa Tentang Kesehatan Gigi

Sawonge tentu ora gelem ngalami lara untu karo ngalami sing jenenge untu krowok lan macem-macem masalah untu liyane. Amarga kuwi, awake dhewe kudu njaga kawarasan waja supaya ora ngalami menyang loro lelaraan kesebut. Cara iki arep ngetengahake siji artikel sing bokmenawa ngguna banget kanggo pamaca babagan kawarasan waja. Iki 5 cara gampang njaga kawarasan untu kanthi becik lan bener :
  • Kita kedah nebihi dhaharan legi amargi mboten sae kagem kasarasan waja kita. Dhaharan legi utawi manis kesebat badhe mengendap wonten lebet sela-sela waja kita ugi ngrupikaken panggen uripeng bakteri ingkang ingkang badhe ngrisak waja kita. Dhahar dhaharan ingkang kathah ngandung kalsium kados alpukat, brokoli ugi kacang-kacangan kagem kasarasan waja kita.
  • Mbiyasakna kagem nyikat waja kita kaping kalih sadinten utawi sawising dhahar. Kersanipun tirah-tirah dhaharan mboten ngendap teng sela-sela waja. Dadosipun waja kita badhe langkung waluya ugi resik saben dintenipun. 
  • Kita kedhah ngrawat waja kita piyambak kaliyan kasinggihan ugi menawi wonten masalah kaliyan kasarasan waja kita kados gusi ingkang ludiran (berdarah), utawi ingkang aboh Enggala menyang dokter spesialis waja. Kersanipun masalah wonten waja kita kesebat saged enggal dipun tambani. 
  • Kita kedhah sowan datheng dokter spesialis waja kagem mriksani ugi ngecek kasarasan waja kita saben 6 (enem) wulan sepisan. 
  • Miwiti sakmenika ugi, saking kebiasaan ngeses utawi ngrokok. Amargi kandungan nikotin lebet ses yektos mboten sae kagem kasarasan waja kita