Contoh Artikel Berbahasa Jawa Tentang Njaga Badan Tetep Langsing Lan Sehat

Artikel Bahasa Jawa Tentang Kesehatan – Nduweni awak sing langsing dadi impen sapa wae, paling utama kanggo estri sing sanuli pengen tampil nggeret lan kedelok ayu. Nanging akeh saka dekne kabeh ora ngerti, kepriye cara nggawe awak tetep langsing lan ngrumat awak supaya ora cepet lemu. Akeh remaja nglakoke cara-cara sing bisa mekewuhi kawarasan dekne kabeh kaya ngumbe jamu-jamon pelangsing awak sing ora gamblang asal usule, utawa nglakoke diet kanthi ora waras.

Kanggo tiyang estri sing wis nduweni bentuk awak sing langsing, mula butuh perawatan supaya bentuk awake kesebut tetap kejaga. Akeh cara sing bisa dilakoke kanggo njaga awak supaya tetap langsing, lan tentune ora akeh ngetoke biaya. Neng ngisor iki cara-cara sing bisa tok lakoke:
artikel-bahasa-jawa-tentang-kesehatan

1. Olah Raga kanthi teratur
Kajaba kanggo njaga supaya awak tetap waras, nglakoke olah raga kanthi teratur uga bisa njaga bentuk awak supaya tetep langsing. Olah raga bisa ngobong kaluwihan lemak sing ana jero awak mu.

2. Ngatur pola mangan lan ngombe
Mangan kanthi teratur kanthi ora lumuwih lan nggatekake kandungan gizi sing ana, bisa ngindari kelemon nang awak mu. Kurangi panganan sing akeh ngandung lemak lan kalori. Kurangi wedang sing akeh ngandung soda lan akehi ngombe banyu putih.

3. Akehi mangan buah lan sayuran
Biyasakna awak mu kanggo ngonsumsi buah-buahan lan sayur-sayuran. Buah-buahan lan sayur-sayuran nduweni kandungan uyah sing minim, cendhek lemak lan sugih serat, dadine bisa ngewangi ngurangi kelemon.

4. Ngurangi stress
Stess bisa marakake selera pangan ningkat. Yen hal kesebut kedadean, mula awak mu bakal cepet ngalami kelemon aliyas melar. Cobanen kanggo ngurangi stress kanthi nglakoke macem-macem kegiatan sing bisa nyenengna ati mu.

5. Turu cukup wayah
Ngaso sing paling becik yaiku kanthi turu. Kurang turu bisa marakake kaluwihan bobot awak. Turua kanthi teratur lan cukup wayah.

Kuwi cara ngrawat awak supaya tetep Langsing lan sehat. Yen kowe nduweni bentuk awak sing lemu lan pengen nduweni awak sing langsing, cobaa kanggo nglakoke konsultasi marang sawong Dokter ahli supaya kowe oleh pituduh sing pener. Muga-muga artikel bahasa jawa tentang kesehatan iki ngguna kanggo sapa wae.