Contoh Artikel Berbahasa Jawa Tentang Kesehatan

Masih bersama kami dalam contoh artikel kesehatan menggunakan bahasa jawa yang sengaja kami sampaikan dengan bahasa sederhana. Artikel ini dapat kita jadikan sebagai contoh sekaligus referensi kita dalam membuat cerita cekak, cerita pengalaman pribadi, maupun dalam membuat naskah pidato bahasa jawa tema kesehatan. Untuk itu tunggu apa lagi langsung saja yuk kita simak.

kewaras utawa kesehatan yaiku siji kondisi becik saka fisik, mental lan ugo sosial dadine bisa nglakoke kegiatan sing ngasilke sesuatu. Kondisi awak sing waras nang menungsa bisa awake dhewe delok saka kebugaran awak. Njero siji lingkungan masyarakat sok-sok ngalami masalah kawarasan, becik enom, tuwa, wedok, lanang, lan sak panunggalane.
contoh-artikel-kesehatan-menggunakan-bahasa-jawa

Wektu iki kondisi kawarasan tiyang indonesia diomongke soyo mbecik, awake dhewe bisa ndeleng saka kabar utawa info kawarasan para warga indonesia. Yen taun taun sadurunge ana akeh macam jenis lelara sing dialami tiyang indonesia kaya virus H2N1, lan demam berdarah (DBD) nang taun iki pangrekasa jenis lelara kesebut soyo ngurang. Sanajan isih pirang-pirang tiyang Indonesia sing gaya uripe adoh banget saka tembung waras.

Pentinge kawarasan kanggo kita panjen akeh dinas pamulangan sing nggawe fakultas kawarasan, kuwi ditujukake kanggo ngakehake tenaga medis sing bisa menehake elmune utawa jasane sing wis kanggo masyarakat Sapanggon karo cara nambani masyarakat pas dekne kabeh ngalami penyakit. Lan temtu wae kanthi akehe dinas pamulangan sing ngawakake fakultas kawarasan mula dikarepake masyarakat dadi eling marang pentinge kawarasan utawa kesehatan.


Biyasane masalah kawarasan masyarat kawiwitan amarga lingkungan sekitar sing kurang resik, dadine bibit bibit lelara bisa tuwuh lan manggon ana ingkungan kesebut. Masalah umum nang kawarasan kita yaiku pola urip sing ora becik, dekne kabeh biyasa nglakoni pola uripe sing ora becik tanpa ngelingi akibat saka pola urip dekne kabeh.

Contoh artikel kesehatan menggunakan bahasa jawa yaiku pas sawong jaler sing udud, dheweke sarasa ora nduweni bubuh lan ora tau mikirke kawarasan kanggo awake dhewe lan wong liya sing melu nyesep keluk udud sing beracun kesebut. contho liyane masalah penyebab kawarasan masyarakat kita yaiku pambuwangan regetan sing ora ditangani kanthi khusus, paling utama pabrik pabrik gedhe sing mbuwang limbah sembarangan tanmpa menetralisirkan limbah kesebut sadurung dibuwang. Temtu wae kedadean kesebut bakal nimbulkake macem-macem lelara nang masyarakat sapanggon. Di wiwiti saka banyu nganti udara ing sakiwo-tengen pabrik bakal tercemar lan temtu wae nibulkake akeh lelara kanggo masyarakat kiwo tengene.


Sakwise kowe meruhi ebo pentinge kawarasan becik kawarasan awake dhewe arepa kawarasan masyarakat dikarepake kowe kanggo nglakokake pola urip becik. Kanggo njaga kawarasan nang awak mu dhewe temtu wae kowe uga kudu mikirke lingkungan mu dadine kowe bisa urip waras karo lingkungan sing waras ugo.