Contoh Artikel Berbahasa Jawa Tentang Usaha Nglestareke Wayang Kulit

Artikel bahasa jawa – Usaha nglestarekake wayang kulit pancen angel dilakoni akhir-akhir iki. Salah siji tantangan sing diadhepi wayang kulit wektu iki yaiku tambah ngurang cacah  tiyang engkang minat. Makake sethithike generasi enom sing mahami wayang nggawe pamor tunjukan wayang ngurang.
artikel-bahasa-jawa-wayang-kulit

Kanggo njawab tantangan kesebut, pamerentah Kabupaten Jombang liwat Dinas Kebudayaan nggelar pagelaran wayang manggon neng Alun-alun sing dimeloni saka pirang-pirang dalang cilik, enom lan dalang tuwa utawa dewasa sing diwakili saka Ki Bahana Bela Binanda.

Suyanto, Pak Bupati Jombang, njero sambutane ngomongke menawa kepradulen lan pembinaan mangkene temtu ngrupakne suntikan semangat kanggo dalang cilik arepa dalang enom, dadine awake dhewe ngarep-arep babagkan iki bisa nyurung para dalang cilik lan dalang enom kanggo ningkatake prestasine sing becik ana festival dalang satingkat provinsi arepa satingkat nasional.
Waos Ugo:
Mbangkitke kesenian pedalangan karo nglakoke panglatian lan pembinaan marang bocah-boach sing nduwe potensi ing bidang seni dalang iki dibutuhake banget. Kaya pementasan dalang cilik sing dipentaskan nang bengi dina iki nduwe tujuan kanggo ningkatake kedemenan masyarakat khususe bocah-bocah cilik marang seni pawayangan kulit, Babagan iki laporan pangarep panitia, Suyoto, Kepala Dinas Kebudayaan ing Jombang.

Generasi enom gelemo nyikapi kanthi bener arus lintas budaya sing ora gelem tau mandheg njero arti nrima lan mengadopsi sing positif wae, nolak sing negatif mawa tetap njunjung aji luhur budaya bangsa kita sedaya. Aja nganggep kesenian tradisional wayang kulit kuwi dadi kesenian kuna lan kesenian ndeso, aja kalah karo bangsa asing sing wis anyak kegeret karo budayan awake dhewe lan anyak sinau marang kabudayan iku.  Artikel bahasa jawa usaha nglestareke wayang kulit.