Contoh Artikel Berbahasa Jawa Tentang Kesehatan Paningalan (Mripat)

Artikel kesehatan ing ngandap dados setunggaling artikel bahasa jawa tentang kesehatan ingkang kita tulisaken wonten enjing menika. Njagi kawarasan mripat penting banget, amarga demen pisan pangaton awake dhewe ilang. Akeh sing ngomongke menawa neng panggonan Asia Tenggara pirang-pirang wong kena lelara mripat. Sadurung kedadean penyakit nang mripat, luwih becike awake dhewe njaga lan ngrawat kanthi bener.

Kaya neng ngisor iki kita usaha ngewangi kowe kanggo nemu apa-apa wae sing kudu dilakoke kanggo ngrawat mripat karo bener. Mripat rentan banget lan sensitive pisan, awake dhewe misalake Yen kowe kekerepen lan kemenggosok-gosoken mripat lumuwih, mula arep mbisa lelara sing bokmenawa gedhe.
artikel-bahasa-jawa-kesehatan-mripat
Artikel bahasa jawa kesehatan

Kajaba hal kuwi, awake dhewe uga butuh teka menyang dokter kanggo berkonsultasi karo teratur.
Ngrawat kawarasan mripat

Nganggo Wortel 

Pancen wis wadi umum, wortel bisa njaga kawarasan mripat. Wortel terkandung betakaroten arep dadi Vitamin A sing becik banget kanggo njaga kawarasan mripat.

Nganggo Kaca Mripat 

Wektu berkendara, sinar srengenge, berolahraga, lan aktivitas liyane, cobaa kanggo njaga mripat tetap aman lan terhindari saka debu, mula kami menyarankan kanggo melindungi mripat mu saka hal kuwi.


Leren Cukup 

Padha kaya anggota awak sing liyane, mripat uga butuh leren sing cukup. Kaya nonton lan ngarep komputer njam-jam bangeta nggawe mripat cukup lelah, mula karo kuwi selangkanlah wayah sethithik kanggo nglerenke mripat sadhela karo ndeleng objek sing adoh. Ngapa karo objek sing adoh? Amarga karo ndeleng objek sing adoh mula ruang lingkup mripat arep bukak lan luwih nyenengna.

Nganggo Endog

Pancen endog sugih banget arep Protein lan Vitamin. Endog uga memeliki Vitamin A sing temtu becik banget pisan kanggo mripat. Kajaba kuwi, kandungan Lutein lan Zeaxanthin sing ana neng putih endog kawruhan bisa mencegah lelara katarak.
artikel-bahasa-jawa
Periksa kesehatan mripat

Periksa Mripat 

Yen mripat mu krasa ana sing seje utawa yen mripat mu kelebonan benda-benda cilik, sabecike kanggo memeriksa mripat mu menyang dokter.

Mekaten artikel bahasa jawa tentang kesehatan ditulisake supaya dadi pamriksa tumrap kita sedaya. Ojo lali bagikan cara iki kanggo konco-konco kabeh.