Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Bencana Alam Angin Puting Beliung Nerjang Bantul lan Gresik )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomiContoh Pawartanya
Pawarta bahasa jawa bencana alam puting beliung - Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul, Anton Viktori, mengungkapake udan deras dimawani angin banter ngakibatake atusan wit neng wilayah Kasihan ambruk, dina Sabtu (28/11/2015) awan.

"Nyat akeh wit sing ambruk , mbokmenawan ya ana atusan yen ndeleng kondisine," padhang Anton.

Dheweke ngungkapke saka atusan wit ambruk ana sing ngembruki omah duweke warga.

Kajaba kuwi wit sing tumbang amarga angin puting beliung uga ana sing ngembruki fasilitas umum, kaya cagak listrik.
pawarta-bahasa-jawa-bencana-alam-angin-puting-beliung
"Nanging ana uga sing ora, kaya neng lemah sing jembar utawa pekarangan,"gamblan piyambake.

Data paling akhir, sing kedadeyan diklumpuke BPBD Bantul mawa relawan ana 43 titik lokasi kedaden sing kesebar neng desa Tamantirto, Tirtonirmolo, lan Bangunjiwo, sing kekabehe isih neng wilayah Kasihan Bantul.

Sawentara iku mergo bencana angin puting beliung sing ugo nempuh Gresik Jawa Timur, Taman Kanak-kanak lan Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ulum nggawe siswa-siswi kudu prei sementara wayah.
Pihak sekolah arep nglakoke becikan lan ngresikna ruangan akibat pecahan genting, Sabtu (28/11/2015).

"Awake dhewe liburke dhisik kanggo resik-resik lan ngapike sik pada rusak," tembung Dzanur guru TK Muslimat Nurul Ulum, desa Betoyoguci, Kecamatan Manyar.

Nganti wektu iki warga isih dandani omahe dhewe-dhewe sing kena angin puting beliung.
saka data neng Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gresik ana loro omah warga sing ditempuh angin puting-beliung.

"Mau ana omah Amin, Udin lan siji gendeng neng pondhok pesantren Darutaqwa, desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Gresik melu kebur," tembung Abu Hassan Kepala BPBD Kabupaten Gresik.
Nganti wektu iki durung kawruhan ketunan materiil mergo bencana alam angin puting beliung.

"Camat-camat sing wilayahe kena bencana alam puting beliung wis dijaluki data kanggo nentokake kerugian materiil," turene.