Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Banjir Ngrendem Sewu Omah Ing Jakarta )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomiContoh Pawartanya
Pawarta bahasa jawa banjir ngrendem sewu omah - Saakeh 1.000 omah neng Kelurahan kampung Pulo, Kecamatan desa Melayu, Jatinegara, Jakarta wetan, ditempuh banjir nang dina Minggu (28/11/2015) esuk. Saakeh 21 warga ngungsi neng posko pengungsi paling cedhak. Sementara, turahe nguwawa neng lantai loro omahe dhewe-dhewe.

Lurah desa Melayu Bambang Pangestu ngungkapke, saakeh 1.000 omah kuwi ana ing wolu RW sing ana neng kampung Pulo. Ana dene kedhuwuran rai banyu neng omah kesebut kawruhan bervariasi. Titik terendah yakni 20 sentimeter sementara titik paling jerone yakui 300 centimeter utawa 3 meter.

banjir-ngrendem-sewu-omah 
"Ana 1.528 kepala keluarga lan 3.787 wong sing dadi korban. Ana 21 jiwa neng RT 11 RW 03 sing ngungsi neng Masjid Attawabin," ujar Bambang ing pesan singkat, Minggu awan.

Bambang mbanjurke, elingan saka lawang banyu Depok pirang-pirang ndina sadurunge, udan deres sing nempuh Ciawi, Jawa Barat ngakibatake rai banyu neng lawang banyu Depok ningkat dadi 280 centimeter utawa Siaga III (telu). Anyak iku ngendem area pekarangan neng desa Pulo gebug 04.00 WIB lan memoni puncake yakiku gebug 10.00 WIB.

Miturut Bambang, status desa Pulo sing nyat dadi wilayah pasang-surut banyu neng kali Ciliwung ora dadi kepanikan wargane. Kondisi kesebut, tembung Bambang, ora berpengaruh signifikan nang aktivitas warga. Warga tetap nglakoke kemempengan sabaene.

"Nangiing awake dhewe ora oleh ceroboh. Kabeh fasilitas, kaya ta tenaga medis, jamu-jamon lan liya-liya wis siap. Yen panganan, warga isih bisa mangsak neng lantai loro," banjur Bambang.

Saiki, warga mung bisa pasrah nunggu banyu surut. Neng sisi liya, warga desa sing arep direlokasi pamerentah Provinsi DKI Jakarta kuwi uga ngarep-arep supaya cuaca cerah.