Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Banjir Nerjang Kampung Pulo Jakarta Timur )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomiContoh Pawartanya
Pawarta bahasa jawa banjir nerjang kampung pulo jakarta timur - Banjir mergo luapan saka kali Ciliwung bali ngelemke pekarangan warga neng desa Pulo, Jatinegara, Jakarta wetan, dina Senin (16/11/2015). Pamburine, warga kepeksa ngungsi.

Banjir iki ngrupakne buntut munggahe raen banyu neng Bendung Katulampa, Bogor, akibat udan deras, Minggu (15/11/2015) bengi. Malah, dhuwur rai banyu neng Bendung Katulampa sempat ketuk 210 sentimeter utawa berstatus Siaga I.

Saka pantauan petugas, Senin esuk, banjir kedelok ngrendam pekarangan warga, paling utama sing cedhak karo lokasi proyek normalisasi kali Ciliwung.
pawarta-bahasa-jawa-banjir-nerjang-kampung-pulo-jakarta-timur
Perumahan sing cedhak karo lokasi proyek normalisasi, kaya ta neng RW 03, yakni RT 03 lan RT 04, ngalami dampak sing paling parah. Amerga, banyu saka kali Ciliwung ngliwati tanggul sing durung rampung lan ngelemke omah warga.

Awi (50), warga RT 03 RW 03 desa Pulo, nuturke, awake wis anyak ngungsi saka omah kawit Minggu sore wektu raen banyu neng Ciliwung ningkat.

"Wis saka wingi sore. Aku teras ngungsi wae menyang Rusun Jatinegara kulon," tembung Awi wektu nileki omahe sing isih kebanjiran neng desa Pulo, Jakarta wetan, Senin esuk.

Dheweke ngomongke, puncak banjir neng desa Pulo kedadean nang dina Senin mau. Dheweke ngirakne, omahe klelep banyu nganti sadhuwur 2,5 meter.

Camat Jatinegara budi Setiawan nuturake, sakabehane, daerah desa Melayu nganti gebug 06.00 esuk mau rata-rata klelep banyu kanthi dhuwur 50-150 sentimeter. Sacacah panggon tinggal neng RT saka RW 01 nganti RW 08 melu klelep.