Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Kebudayaan Rasulan Warga Salam ing Masa Tanem )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomiContoh Pawartanya
Pawarta bahasa jawa kebudayaan rasulan - Umume, rasulan utawa resik desa dilakoke saentek masa panen, ning neng desa Salam, Kecamatan Patuk beda, upacara rasulan dilakoke justru ing ngarep musim tanem.

“Dudu siji penyimpangan, iki hal sing logis lan mlebu nalar. Substansi resik desa tetep padha. Rasulan sakwise masa panen kuwi manifestasi ucapan syukur, samentara resik desa jelang musim tandur yaiku wujud donga neng awal kemempengan tandur. Rujuane, ben produksi pertanian ningkat,” tembung Ngadiyo, Kabag pamerentahan desa Salam neng balai desa sapanggon, Minggu (15/11/2015).
pawarta-bahasa-jawa-kebudayaan-rasulan
Resik desa kuwi uga diisi saka kemempengan wayang lulang karo dalang Ki Kuwat Hadi Samono, dalang kondang saka Kanigoro sing panitaya menggelar pementasan. dheweke mileh lakon “Tumuruning Wahyu Sekar Slogoimo” sing jebulna sealur karo kekarepan warga.

Dalang iki nyeritoke, negeri Amarta sing dikomandani Prabu Yudhistira lagi diuji saka alam.
Produksi pangan jeblok alias wurung total. pamburine, kawula diguncang paceklik. larang pangan bisa neng dhuwuri sadawa pandawa nyaka wahyu sekar slogoimo.

Padmanaba, raja Dwarawati menehi saran supaya keluarga Pandawa nyedhaki gedung penyimpanan pusaka kerajan. digamblangna, sacacah pusaka bakal bergeser.

Dekne kabeh ngobah menyang karang kabolotan, panggon tinggal wulu cumbu Amarta, Semar Bodronoyo. Berdoa bareng punokawan, pandawa kedadeyan nyaka sekar slogoimo.

kuwi gambaran kebarengan neng jero donya pakeliran. neng alam yekti, ora adoh beda. pangarep arep meraih sukses manakala dheweke tandhang gawe bareng rakyat.

“kekedadeyanan tentu kudu diawali karo doa. kuwi amergane rasul desa awake dhewe lakoke neng awal cocok tandur,” gamblang Ngadiyo. pawarta bahasa jawa kebudayaan rasulan.