Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Pawarta Bahasa Jawa Krama Wayangan Hari Guru )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomiContoh Pawartanya
Pawarta bahasa jawa krama - Njero saperlu HUT poro sijen guru Republik Indonesia (PGRI) menyang-70, UPT TK-SD Kecamatan Ponjong menggelar acara pentas wayang lulang sewengi nutuk, Rabu (25/11/2015) bengi. Becike, wayangan iki ora mung nampilake sawong dalang, ning 3 wong sisan.

Pangarep Panitia wayangan, Sujana, S.Pd, M.M, nuturke, telu dalang sing unjuk ping keolehan iki yaiku Ki Sudiya Marsita lan Ki Sagi Purnomo. Sakarone mementaskan lakon Parikesit lair.

Sadurunge, panitia uga mementaskan dalang cilik, Ari Fatur Ihsan Bayu Pradigda, siswa kelas 3 SDN Ponjong III.

"Ki Sudiya Marsita kuwi ngrupakne kepala UPT TK-SD Ponjong. Lagekne Ki Sagi Purnomo yaiku guru SD Klumpit, Kenteng, Ponjong. Klebu para penabuh gamelan lan sinden uga saka unsur guru.
pawarta-bahasa-jawa-krama-wayangan-hari-guru
Yen dalang ciliknya mung pentas sedhela, kurang saka 1 jam lakon Kikis Tunggorono," padhang Sujana disela mersani wayang.

Pentas seni sing sengaja nampilake guru kesebut, banjur dheweke, ngrupakne upaya jero nglestarekne kebudayaan sisan ngoptimalke potensi lan sumber daya sing ana, paling utama saka lingkungan UPT TK-SD Kecamatan Ponjong. Dadine, senajan mung ngalon anggaran Rp 7,5 yuta, pihak panitia manekne awak kanggo menehi hiburan marang masyarakat.

"Anggaran wayangan bengi iki mung sethithik. Bahkan dalange wae malah iuran lan ora dibayar. Aneh ta? Iki bentuk keguyuban awake dhewe bareng demi meriahe acara balen taun. PGRI Kabupaten wae balen taun ora wani wayangan lho. Tau, ning mung liwat siaran radio," tembung Tukimin, anggota PGRI Gunungkidul sinambi guyon.