Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Peringatan Hari Pramukan )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomiContoh Pawartanya
Pawarta Bahasa Jawa Peringatan Hari Pramuka - Gerakan Paramuka ngrupakne penyatuan saka 60 organisasi kepanduan nang taun 1961 saka Bung Karno ditujukan kanggo bisa dadi perekat bangsa. ning obahan Pramuka sing saiki nduwe umur 54 taun iki butuh diciptakan obahan Pramuka anyar sing bisa meloni perkembangan kanoman.

Hal kesebut katur saka Penjabat Bupati Bantul Drs. Sigit Sapto Raharjo, MM jero sambutane wektu mangarepi Upacara pengetan dina Pramuka menyang-54 taun 2015 neng Lapangan Trirenggo Bantul, Selasa (25/08/2015) nuli.

Era Globalisasi dewasa iki, tambah Drs. Sigit, kebak karo kamajuan kawruh lan teknologi, ning manusia tetap ngrupakne faktor penentu sing utama.
pawarta-bahasa-jawa-peringatan-hari-pramuka

“Kanggo kuwi awake dhewe pengen mbangun manungsa sing nduweni karakter lan bangsa sing nduweni watak sing kuwat, dadine arep saguh ngadhepi tantangan globalisasi mawa saguh ngadhepi macem-macem persoalan neng negeri iki”, tembung Pj. Bupati.

Hal kesebut tambahe , tentune badhe sadalan karo tema dina Pramuka taun iki yaiku “Pramuka Garda Terdepan Pelaku Perubahan dalam Pembentukan Karakter Kaum Muda”

Upacara dikomandani saka Indra Prasentyo saka Sakawira Kartika Bantul, sementara Pengucap Pancasila saka Helmi Malik Ibrahim, pengucap pambukakan UUD 1945 Muhammmad Sukron Abdullah, Pengucap Dasa Dharma Pramuka saka Luthfi Ika Prabawani lan pengucap Dwi Dharma Nurul Syafa Azzahra.

Sawentara upacara diiringi saka Group Drum Band SMPN I Pandak, Paduan suwara saka SMA N I Bantul lan Parade Gamelan saka SMPN I Bantul.

Ana kesempatan kesebut diparakne bebungah lomba Kwartir Ranting Pramuka paling mempeng yaiku juara I Kwartir Ranting Banguntapan, juara II Kwartir Ranting Sanden lan Juara paling mempeng III Kwartir Ranting Pleret.