Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Musim Ketiga Dawa Siswa Ma’arif Dlingo Sholat Njaluk Udan )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomiContoh Pawartanya
Pawarta pendidikan bahasa jawa - Musim ketiga dawa sing nempuh wilayah Kabupaten Bantul ngundang keprihatinan keluarga MTs Ma’arif Dlingo. Atusan siswa lan siswi MTs Ma’arif Dlingo nglakoni Sholat Istisqo’ kanggo njaluk udan, ing dina Rabu (16/09/2015) kapengker.

Bubar nglakoni Sholat Istisqo’ kabeh siswa-siswi MTs iki uga nglakoke Sholat Ghaib kanggo Jamaah Haji asal Indonesia sing dadi korban insiden neng Mekkah.

Siswa karyawan lan sagenep guru neng MTS Ma’arif ngarep-arep supaya udan cepet mudhun, ngeling wilayah dekne kabeh uga klebu salah siji daerah langganan kekeringan neng kabupaten Bantul.

“Dlingo salah siji wilayah neng panggunungan sing nyat sakanggonan ngalami kekeringan,” tembung Kepala MTs Ma’arif Dlingo, Wahyu Purnomo.

Wahyu muwuhi, hampir neng saben musim ketiga sakanggonan gedhe warga neng daerah iki sanuli menggantungkan bantuan pasokan banyu kanggo ngebaki kebutuhan sadina-dina.

Kajaba permohonan udan khusus kanggo wilayah Dlingo, doa lan Sholat Istisqo’ iki uga dilakoni kanggo wilayah Indonesia liya sing saiki ditempuh musibah kabut keluk.

Kanthi mudhune udan mengko, dikarepake bisa ngewangi memadamkan geni sing dadi sumber kabut keluk neng wilayah Indonesi kaya Sumatera lan Kalimantan.

“Kita uga nglakoni Sholat Ghoib kanggo ndongake jamaah haji sing tertimpa musibah crane,” padhange.

Kanthi kemempengan iki dikarepake bisa menehake panyinaon marang para siswa dadine para siswa nduweni rasa sosial lan nduweni kepradulen marang pepadhan.