Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Regan Ora Mundak, Pangedolan Elektronik Minggahl )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomi


Contoh Pawartanya
Pawarta teknologi - Pangadolan elektronik akhir taun 2015 ngalami undhak-undhakan signifikan. Iki diamargakne akeh masyarakat sing pengen gumanti produk suwe karo produk sing dadi tren neng 2016.


Dhuwure animo masyarakat kanggo mblanja elektronik. Nggawe modern elektronik bali ngenengake“gebyar diskon awal taun 2016”. Miturut marketing manager modern elektronik charles,

pawarta-basa-jawa-teknologi
Tv led isih nglinggihi peringkat pisan pangadolan elektronik, disusul ac, lan mesin cuci. “Khusus pangadolan mesin cuci, awal taun iki bakal ningkat, amarga meneri karo musim pangudan. Akeh masyarakat menyang modern elektronik kanggo tuku mesin cuci,” gamblange.


Miturut charles pirang-pirang produk mesin wisuh anyak 2 tabung, top loading lan front loading kanthi pirang-pirang merek uwis dicawis pepak. Konsumen bebas kanggo mileh , karo rega isih nggunakne rega suwe lan bisa dibayar nganggo kertu kredit arepa liwat bank kaya ta KTA BNI ugo KTA Standard Chartered kanthi bunga sing endek.


Nang awal taun modern uga ngenengake program trade pirang-pirang produk. Khusus mesin cuci, kanggo saben panuku mesin cuci LG utawa Electrolux, mesin cuci lawas diregani nganti ketuk rp 1 juta. “Malah kanggo mesin cuci elekteolux ana tambahan vacum cleaner, mesin cuci sanyo 7 kg rp 1.299.000 gratis seterika.” Tambahe.


Kajaba program ijol tambah mesin cuci, uga trade in lamari es, trade in ac, karo rega sing luwih murah. Kanggo konsumen sing mblanja elektronik neng modern dicawiske bebungah teras, cashback, voucher blanja lan liyane.