Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Pawarta Ekonomi – Penggawen Company Profile Visual, Dadi Peluang Usaha Prospek )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomi


Contoh Pawartanya
Pawarta Ekonomi – Perkembangan teknologi nyiptake peluang-peluang bisnis jero samubarang bidang. Nanging dibutuhake kejelian kanggo bisa nangkep peluang-peluang kesebut. Salah siji peluang bisnis kesebut yaiku produksi videocompany profile.

Peluang jero keahlian nggawe video company profile kesebut dianggep cukup nduweni prospek positif, ngelingi atusan nganti ewon upaden bersaing. Luwih-luwih wektu iki wis mleboni era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
pawarta-bahasa-jawa-ekonomi
“Bisnis company profile nduweni peluang sing cukup nggeret. Akeh upaden sing butuh nganyari informasi bidang sing dinyangna saka upaden kesebut. Becik nduwe bentuk video arepa audio visual kanthi singkat,mahamake, simple, lan nggeret,” Tembung mahasiswi D3 hubunganMasyarakat FISIP Undip Semarang, Nadia Zulfa, wektu nglakoke penggarapan conto video company profile neng Golden Brown Cafe dalan Tirto Agung,Tembalang, Semarang, Senin 18 Januari 2016 kalamben.

Diomongke Nadia, durung akeh sing nggeluti bidang panggawen companyprofile, dadine dadi peluang bisnis sing prospektif ing taun iki. Kanggo ngalungguhan upaden, arepa UMKM-UMKM lokal dibutuhake konsep sing salah sijine dikemas ing njero siji audio-video company profile.

Luwih lanjut, tembung Nadia, panggunan audio-video company profile ora mung dadi piranti promosi, Nanging video company profile uga dadi piranti edukasi lan ndheweke kanggo ngantekne informasi marang publik. “Format audio-videocompany profile upaden uga bisa dipublikasikan liwat teknologi informasi internet sing akeh digunakne wektu iki. Kaya ta website upaden, sosial media, nganti nggunakne situs kaya YouTube,” turene.

Dosen mata kuliah Produksi Media Audio Visual (PMAV)Universitas Diponegoro, Bayu Widagdo, nuturake kompetensi mahasiswa dipadhakne karo kamajuan teknologi sing modern iki. “Mahasiswa dibekali kepriye nggawe media informasi audio-visual sing becik padha kebutuhan zaman,” gamblange.

Nggawe audio-video company profile ora mung sinau ngenani konsep, nanging uga teknik-teknik panjupukan gambar nganti bisa maca peluang bisnis kanthi profesional. “Tentune iki penting banget lan ngguna dadi bekal ngadhepi persaingan donya kerja,” turene. Sumber