Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Banjir Neng Sisih Wetan Kudu Dirampungke )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomi


Contoh Pawartanya
Berita terbaru bahasa jawa – Kalangan DPRD kutha Semarang njaluk pananganan banjir sing dilakoke Pemkot Semarang khususe neng wilayah Semarang wetan tetap mlaku maksimal. Hal kuwi ngusul kedadeane permasalahan hukum jero proses panangen kolam retensi Muktiharjo Kidul dadine ora bisa dibanjurke.

Menawi kolam retensi Muktiharjo Kidul mboten sanguh dipunlajengaken mila ingkang benten kedah dipunnyambut damelaken. Antawis benten kolam retensi Bugen, Kali, uga Tlogosari,” gamblang anggota Komisi C DPRD kitha Semarang, Suharsono, wingi (18/1/2016).
berita-terbaru-2016-bahasa-jawa
Piyambakipun mertelakaken, pamungon kolam retensi kesebat kedah enggal dipuntumindakake kajengipun bena ing wilayah cakupanipun enggal dipuninggili. Miturut piyambakipun, masyarakat ing Semarang wetan uga Pedurungan salajeng cemas amargi sak-ugi-wanci bena mengancam. Langkung malih kala niki taksih lebet musim panjawah. ”Ing samping pamerentah nglampahi program pengerukan drainase kajengipun toya lancar, kita ugi menghimbau masyarakat konjuk mbiantu ngresikaken lingkungan,”.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) punika ngajeng-ajeng permasalahan hukum terkait pamungon kolam retensi Muktiharjo Kidul enggal dipunrampungaken. Amergi, menawi dereng enten kepertelan mila pamungonipun mboten saged dipunlajengaken. Piyambakipun ngakeni, kolam retensi Muktiharjo Kidul ngantos kala niki taksih dereng nduwe gina optimal. Padahal sabenanipun signifikan sanget konjuk ngirangi bena. ”Kagem kewigaten masyarakat kathah, kita ngajeng-ajeng aparat hukum enggal ngrampungke,” tambahipun.

Sawentara punika, pamonten jejibahan (Plt) Kepala Dinas PSDA dan ESDM kitha Semarang Ayu Entis ngakeni menawi rekomendasi saking Kejaksaan Negeri Semarang terkait kolam retensi Muktiharjo Kidul ngantos kala niki dereng mandhap. Dadosipun proses pamungonipun dereng saged dipunlajengaken. Senajan mekaten, piyambakipun negasaken menawi pamungon kolam retensi bentenipun badhe enggal dipuntumindakake. ”Ing taun niki sampun dianggaraken konjuk rencana pamungon kolam retensi Tlogosari. Kita sedaya badhe tumindakake kanthi bertahap,” Criyosipun rikala dikonfirmasi lebet ponsel.

Konjuk kasumarepan, pamungon kolam retensi Muktiharjo Kidul dipunawiti ket 2014 lajeng, kaliyan dana saageng Rp 33 milliar. Lebet pamontenanipun, proyek ingkang dipunnyambut damelaken PT Harmony International Technology (HIT) punika dados sorotan amargi senaos enggal 75 persen, nanging sampun dibayar 100 persen.

Inggil babagan kesebat, Kepala Dinas PSDA dan ESDM Nugroho Joko Purwanto serta sekretarisipun Rosyid Hudoyo ditetapke dados kinten kasus dugaan korupsi pamungon kolam retensi Muktiharjo Kidul. Sawentara punika, Komisaris uga Direktur PT HIT, Tri manah Purwanto uga Handawati Utomo serta konsultan, Imron Rosadi ugi mboten luput saking jeratan kasus ingkang diduga nunikaken kartan nagari Rp 4,7 miliar punika.