Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( damel Batik Menika Mboten Gampil )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomi


Contoh Pawartanya
Berita Jawa - Mboten dipungkiri batik ngrupikaken warisan budaya Indonesia ingkang sampun dipunkulani dening Unesco. Malah sampun sanguh dipunginemaken ndonya. Senaosa makaken tepang nanging rupinipun proses pandamelanipun jebulna mbotena gampil.


Bab menika dipunginemaken dening murid asal Satri Nakonshawan School Thailand, Panitan Janputtipong. Pamawi program student exchange antawis Thailand kaliyan SMAN 2 Malang niki nuturake menawi mbatik menika mboten gampil.

berita-bahasa-jawa-tentang-batik
Berita bahasa jawa tentang batik
“Pancen budaya Indonesia uga Thailand hampir sami. Nanging kesenian mbatik kula raos paling rekaos. Kedah sabar uga teliti,” Pajar Panitan lebet basa Inggris.


Piyambakipun mertelakaken, Rabu tanggal 20 januari piyambakipun uga 16 siswa SMA Thailand ingkang benten sinau sekawan kesenian. Nggeh menika glass painting, mbatik, macramé uga mraos topeng Malangan.


Macramé ngrupikaken kesenian kerajinan tangan kaliyan teknik menyimpulkan tali kor dadosipun mbentuk pola uga mbentuk kaya rajutan. Nanging nggadhahi pola uga volume ingkang benten.


“Kula paling remen macramé. Amargi sanguh dipundamel gelang, kalung utawi bentuk ingkang benten,” tambah piyambakipun.


Aviatur Dewi Kamilah, murid SMAN 2 Malang kelas XI basa mertelakaken macramé ngrupikaken kesenian ingkang ditonjolaken ing SMAN 2 Malang.“Kita ugi kersa nyaweraken kesenian niki dhateng kanca-kanca saking Thailand,” gamblang piyambakipun.