Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Kasus Pencabulan Butuh Kawigaten Tiyang Sepuh )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomi


Contoh Pawartanya
Pawarta bahasa jawa kriminal - Ngatos-atos kunjuk tiyang sepuh ingkang nggadhahi lare enem, sae kakung kersaa estri. Mergane, predator anak, sebutan kunjuk pamajeng piawon seksual, taksih nedhani. Kedadosan mrihatosaken dipunalami sadasa anak ing sleman ingkang dados korban cabul.

Mboten betah wanci dangu saksampune laporan katampi, panjejibahan polda DIJ enggal mak-likaken Suswiyanta (33) warga ngemplak, kabupaten sleman, dinten rabu 19 Januari wingi. Piyambakipun dipuntempen saksampune dilaporken nyabuli sadasa lare kakung ingkang taksih lenggah ing bangku smp.

pawarta-bahasa-jawa-kriminal-kasus-pencabulanKepajengan bejat kesebat diduga dipuntumindakake kawet akhir 2015 uga awal taun enggal 2016 menika. Kedadean punika ngeling mboten sekedhikipun korban cabul ingkang dipuntumindakake dening jaler ingkang ugi ngaken nduwe nami Redi punika.

Direskrimum polda DIJ kombes pol Hudit Wahyudi ngginemaken pandamel pamajeng konangan nalika klintu satiyang korban ingkang ngrupikaken anggota klub saking klep bola putra kembang sari nyeriosaken kedadosan punika ing pelatihe. Pelatih lajeng ngempalaken korban uga lajeng sareng keluarga lapor datheng polisi.

”Laporanne wingi udhar 19 januari, lajeng kita tempen dinten punika ugi. Kita sedaya ngabah gelis konjuk ngindari endane pamajeng,” tembung Hudit dhateng wartawan ing Mapolda DIJ, dinten kemis slikur (21) Januari 2016.

Miturut pangulan pemajeng, korban dicabuli ing griyanipun ten daerah sindumartani, ngemplak, sleman. Para korban kepanggih kaliyan pemajeng ing kantin sekolah ten daerah piyungan, Mbantul. Ing panggen punika pamajeng ngajak tepangan korban, lajeng dipunajak datheng griyanipun.

”Korbane mboten lajeng bebarengan sedaya, nanging setunggal saben setunggal dipunajak datheng griya pemajeng,” ujar hudit.

Ing panggen punika, korban lajeng dicekoki benteran oplosan saking miras uga benteran energi. ”Saksampune korban mendem, enggal pamajeng nglancarke aksine,” pajaripun.

Hudit ngginemaken, ngeling korban cekap kathah, polisi badhe nedha bantuan psikolog konjuk mriksa kejiwaan pamajeng. Panjejibahan ugi njerat pemajeng kaliyan pasal berlapis yaiku pasal 82 UU nomor 35 taun 2014 babagan perlindungan anak kanthi ancaman hukuman 15 taun kunjara. Mawi pasal 290 ayat 1 KUHP kaliyan ancaman ukuman 7 taun uga 292 KUHP kaliyan ancaman ukuman 5 taun.

Sawentara punika, dipunminggahaken Hudit, datheng sadasa korban badhe didampingi tim psikolog polda DIJ konjuk ngicalaken trauma. Piyambakipun ngajeng-ajeng para tiyang sepuh langkung ngawasi larenipun kajengipun mboten dados korban.

”Wilanganipun sampun klebet cekap kathah. Nanging mboten nutup mbokmenawa ugi enten korban-korban sanesipun, dikarepake sanguh enggal lapor,” pajaripun.

Sawentara punika, pemajeng ngaken saderengipun piyambakipun nate dados korban sodomi saking tiyang sanes. Nanging, piyambakipun mboten ngeling mesti kedadosan kesebat. Alasane, kedadosanipun kala pamajeng taksih remaja riyen.

”Inggih riyen nate (disodomi) dening kanca. Umuripun kesupen kala remaja. Kula mboten enten dendam, numindakake punika (sodomi) namung kersa rumaosaken,” ujar pemajeng.

Miturut pemajeng, piyambakipun numindakake pencabulan kesebat ing ruang tamu griyanipun. Senaosa piyambakipun ugi mastani menawi kala punika ing griya kesebat enten tiyang benten ugi. Nanging, piyambakipun mabeni kala ngrayu korbane nyukakaken iming-iming samukawis. Saking pemajeng, polisi ngita sedaya kalih botol vodka, kalih botol benteran energi, kalih botol green sands, uga setunggal ponsel werni pethak.