Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Pawarta bahasa jawa tentang kecelakaan )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomi


Contoh Pawartanya
Pawarta bahasa jawa tentang kecelakaan - Tubrukan karambol kedadean neng tol Banyumanik-Krapyak kilometer 09.300 B/B, dina Minggu sekitar gebug 22.00 nuli. Kecelakaan nglibatake trek fuso kanthi nomer polisi L 8404 UF, mobil patroli Trans Marga Jawa Tengah (TMJ) nomer polisi B 9085 PBC, mawa truk dump kanthi nomer polisi H 1941 AE pamomot wedi (pasir).

Akibat kedaden kuwi, sopir lan kernet truk fuso tewas saknalika neng lokasi kedaden. Korban yaiku Sutrisno, umur 49 taun, warga Pinaringan, Sidoarjo, lan Adi Pratantio umur 54 taun, warga Surabaya. Lagekne loro panglakok tunggangan liya mung ngalami tatu enteng. Kecelakaan iki dikira akibat truk fuso nduweni rem blong wektu ngliwati dalanan mudhun.
pawarta-bahasa-jawa-tentang-kecelakaan
Informasi sing diklumpuk ngaranekne, kecelakaan karambol kesebut awale pas truk fuso mot wesi material mesin panggawen udud sing disopiri Sutrisno mlaku saka arah Banyumanik nuju Krapyak. Nganti neng lokasi kedaden, dumadakan truk ngalami rem blong. Pamburine, truk ilang kendhali.
Sopir truk ngupadi ngendhalekne mobil. nanging upadine ora mbuahke pakoleh, lan truk terus mlaku. Celakane pas neng ngarepe ana mobil patroli TMJ Toyota Hilux pikup kanthi nomer polisi B 9085 PBC sing dilakokake Angga, umur 25 taun.


Mobil TMJ kuwia teras ditabrak truk fuso saka buri. Bantere tabrakan, marakake mobil TMJ mental menyang adoh nganti nubruk wates dalan.


Sawise nubruk mobil TMJ, truk fuso terus mlaku kanthi kecepetan dhuwur. Sekitar 50 meter saka kunu banjur, truk fuso nubruk truk dump pamomot wedi sing disopiri dening Hartono, umur 35 taun , warga Demak.


Sakwise tabrakan kapindho iki, truk fuso mandheg. Tubrukan banter kuwi marakake truk fuso ringsek. Pamburine, sopir lan kenek truk fuso tilar saknalika neng lokasi kedaden.


”Sopir lan kenek truk fuso gejepit awak truk. Kondisine ngenesake lan ngalami patah sikil,” tembung warga sik nyekseni kedadean, Ahmad Endik, umur 30 taun.


Polrestabes Semarang AKP Slamet nuturake, penyebab kecelakaan amarga truk fuso ngalami rem blong nganti kelangan kendhali. ”Loro korban mati banjur digawa menyang kamar jisim RSUP dr Kariadi kanggo divisum. Lagekne loro sopir tunggangan liya, mung ngalami tatu enteng,”.