Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Motor Malingan Macet, Maling Kecekel Warga )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomi


Contoh Pawartanya
Pawarta bahasa jawa - Mboten saget nguripke mesin montor RX King colonganipun, Fb (19), jaler asal Sragen, Jawi Tengah mbetha kabur montor ingkang dipunpundhut wonten Bintaran Kulon, Mergangsan, kitha Yogyakarta kaliyan upakara dituntun.


Warga ingkang mriksani ugi curiga kaliyan montor ingkang dipunampila mbuntuti ugi mak-alitaken pemuda punika ugi dilaporkan datheng polisi.
pawarta-bahasa-jawa-kriminal

Kapolsek Mergangsan Kompol Bambang Murdo Priyono ngantosaken, kedadosan ingkang kedadean wonten Jemuwah (15/1/2016) punika dipuntumindakaken kinten kala lewat teng wilayah Mergangsan mriksani montor iing njawi pager.


Mekaten diamanke ugi dipuntumindakaken pemeriksaan kapriksan menawi maling niku dugi Yogyakarta kawit Selasa (12/1/2016) kaliyan minggah bus.


“Kinten punika teng Yogya tindak-tindak mekaten mriksa montor teng njawi pager banjur dijupuk,” ngandikanipun, setu (16/1/2016).


Kasus maling punika dikembangkaken ugi polisi ngantos rawuh datheng dalem pelaku teng Sragen. Saking kepajaran pihak keluarga pelaku ingkang sekedhik ngalami pambengan mental punika saderengipun nate tumindak sami teng dhusunipun sayangipun mboten ngantos diproses hukum ugi dipunrampungaken saupakara kekeluargaan.


“Amargi kasus maling montor ingkang dipuntumindakaken pelaku dipenjara, ugi dijerat pasal 363 KUHP babagan pencurian,” gamblange. Pawarta bahasa jawa pencurian motor.