Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Sophie Taeuber Arp dalam Bahasa Jawa )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomi


Contoh Pawartanya
Sophie Taeuber Arp yaiku tokoh seniman multi talenta asal Swiss sing tepat lair nang udhar 19 Januari 127 taun nuli. Kebisane jero nglukis, mahat, mawa njoget nggawe jenenge dikenal lan terkenang nganti wektu iki. Ora kget yen nang dina iki Selasa 19 Januari 2016 google doodle momot siji lukisan sing nggambarke karyane dheweke. 

Dheweke ngrupakne seniman setri berkebangsaan perancis sing lair nang taun 1889 neng kutha Davos salah siji daerah neng Swiss. Dheweke ngrupakne anak paling akhir saka pasangan Prusia Emil T lan Sophie Taeubur K. Kait umur rong (2) taun Sophie Taeuber Arp wis ditinggal seda bapake amarga lelara TBC. 

sophie-taueber-arp-dalam-bahasa-jawa
Amarga kesebut uga keluarga Emil mileh alih menyang kutha Trogen panggon mbokne netap amarga wis pensiun saka pangerjane. 

Kabiasan senine nyat wis kedelok kawit isih kanak-kanak sing banjur diasah liwat pamulangan neng Sekolah Seni Terapan St Gallen nganti taun 1910. 

Amarga pakoleh karyane liwat lukisan becik sawarna abstraksi geometris jeneng Sophie Taeuber Arp anyak dikenal saka masyarakat Swiss lan Perancis. 

Nganti sedane nang udhar 13 Januari 1943 Taeurebur dikenal kanthi karyane neng macem-macem bidang seni anyak saka lukisan, pahatan utawa patung nganti seni jejogetan. 

Miturut prungu pawarta, dheweke seda kanthi yuswo enem yaiku 53 taun amarga keracunan gas monoksida saka salah siji kompor sing rusak. 

Dina lair Menyang-127 

Kanthi ndeleng biografi singkat neng dhuwur awake dhewe bisa nyimpulake menawa nang dina iki Selasa 19 Januari 2016 dadi dina lair Menyang-127 kanggo Sophie Taeuber Arp. 

Amarga kuwi uga google doolde dina iki majang siji icon sak-werna lukisan abstraks karya saka Sophie Taeuber Arp sing dadi upadi kanggo ngenang jasa-jasa gesange dheweke neng donya kesenian ing Swiss. Kajaba dikenal dadi sawong setri sing berkecimpung neng seni, Taeurebur uga dikenal kanthi loro gerkane yakni gerakan Kontruktivisme lan Dada. 

Saking terkenale dheweke neng Swiss pamerentahan nglestarekne foto piyambake nang dhuwit dluwang 50 franc ing taun 1995. Babagan neng dhuwur mbuktekne menawa pamerentahan Swiss ngajeni banget kanan mawa pakoleh para seniman. Pawarta basa jawa.