Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Smartphone 4G LTE Enggal Saking Produsen Advan )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomi


Contoh Pawartanya
Pawarta bahasa jawa - Produsen perangkat komunikasi dalam negeri,  Advan, ngluncurke produk setunggalipun ingkang sampun ndukung jaringan 4G LTE. Nggeh menika Advan i5A, smartphone ingkang kagungan layar 5,5 inc HD (720×1280 piksel) menika ngginakaken frekuensi 900-1800 Mhz dual sim card GSM ugi WCDMA.

Dados ponsel 4G perdana, Advan i5A dipuntepangakenaken ngginakaken teknologi glassy mirror ingkang ngginakaken teknologi double mirror glass ugi IPS Oncell. Teknologi menika nggina kala samrtphone kesebat dhawah, mbasi layare retak, smartphone menika taksih saged dipunginakaken.


“Konsumen mboten perlu ajrih menawi handphonipun dhawah, sampun wonten teknologi oncell. Kita  sampun numindakaken kontrol kualitas kagem pengujian dhawah saking keinggilan 3 meter,” sanjang Marketing Director Advan Tjandra Lianto.Saking dapur pacu, Advan i5A ngginakaken prosesor SoC Quad-Core 1 GHz, GPU nangsul T-720, mawi RAM 2GB.Kagem kamera, perangkat menika ngginakaken 13 MP kagem kamera wingking ugi 5MP kagem kamera ngajeng. Advan i5A tindak kaliyan sistem Android 5.1 ugi ditenagai baterai saageng 2200mAh.


Kagem regi, ponsel anyar menika dibanderol Rp1,999 yuta kanthi tigang pilihan werni, yaiku diamond pink, white rose gold, ugi black rose gold.“Kaliyan standar regi ugi kualitas ingkang dipundhatengaken, saupakara mboten lajeng Advan tumut ndukung program pangutus ngembangkan ekosistem internet super enggal 4G LTE Indonesia,” ngendikan Tjandra. Pawarta basa jawa.