Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Pawarta Olahraga Bahasa Jawa Krama Inggil )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomi


Contoh Pawartanya
Pawarta Olahraga Bahasa Jawa Krama Inggil – Langkung saking 150 calon atlet pelajar rebutan panggen kagem ngisi kuota program Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) DIJ 2016. Piyambakipun sedaya dipunwajibaken nderek tes kemampuan dasar atlet. Punika dados syarat awal program ingkang badhe bergulir salebetipun setunggal taun datheng ngajeng menika.

“Kajawi awrat ugi inggil salira, kelenturan ugi tes dasar kenggalan mawi kemampuan dasar daya kuwawi ugi diuji dados tes awal kemampuan dasar atlet,” Ngendikan mustaka PPLP DIJ Restu Teguh Dewanto teng sela-sela tes wonten Stadion Mandala Krida  dinten Sabtu 16 Januari 2016.
pawarta-olahraga-bahasa-jawa
Teguh mertelakaken, masing-masing calon atlet pelajar nglangkung kuota gangsal cabang olahraga (cabor) ingkang dipunbikak, njih menika panahan 10 atlet, pencak silat 6 atlet, voli pasir 8 atlet, atletik 6 atlet, ugi balap sepeda 3 atlet. kados ta pencak silat ingkang gumantosaken cabor beladiri taekwondo, kala tes awal nglajeng wonten 22 calon atlet ingkang nyobi ngrubutaken 6 kuota ingkang sampun dicaosake.

Miturut piyambakipun, kajawi persaingan atlet ketat sanget, saking tes awal kemampuan dasar menika saged dipunmriksa animo calon atlet ingkang cekap inggil. “Setunggal aos plus mriksani animo calon pelajar inggil. Kantun kita siapaken mbenjing.
Piyambakipun sedaya ingkang ndaftar pun yektos kathah ingkang teng ngandap yuswa. Wonten ingkang taksih kelas 5 SD. Nanging babagan menika nggambaraken menawi kita mboten badhe kekirangan bibit,”gamblange.

Ditambah malih, saksampune tes kemampuan dasar menika para calon atlet badhe tumut tes cabang utawi skill ingkang badhe dipunwontenaken dinten Senin 18 Januari menika. Pangaosan akhir badhe dipun pilih saking atlet ingkang pikantuk biji tes kemampuan dasar, tes psikologi ugi tes kecabangan.
“Pikantukipun saksampune kalih utawi tigang dinten tes kecabangan. Atlet dangu wonten ingkang kita sedaya kuwawikaken. Ananging menawi hasil tes yektos piyambakipun sedaya kasoran kaliyan ingkang enggal, ingkang dangu kedah berjiwa agung kagem digusur” gamblange.

Kepala Seksi Olahraga BPO Disdikpora DIJ Eka Heru Prasetya mewahi, kagem saged bergabung kaliyan PPLP sapriyantun atlet pelajar kedah memenuhi sawilangan kriteria. Teng antawisipun nduwe yuswa ngandap 17 taun. Kajawi punika, ugi kedah ngagungani prestasi minimal juara setunggal utawi kalih teng kejuaraan daerah saking cabang olahraga ingkang dipuntlatosi.

Menawi persyaratan administrasi terpenuhi, mangkenipun atlet pelajar badhe diseleksi langkung sawilangan tes klebet fisik ugi kemampuan teknik saking cabang olahraga ingkang dipuntlatosi menika kewau.