Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Pawarta Bahasa Jawa Terbaru Ledakan Bom Sarinah )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomi


Contoh Pawartanya
Pawarta bahasa jawa terbaru ledakan bom sarinah - Kedadean ledakan diduga bom neng pos polisi lan neng Sarinah, Jakarta Pusat. Miturut saksi mata, ana ping pitu ledakan banjur kedadean tembakan polisi karo wong ora dikenal.

"Mau aku arep menyang Bank Syariah Mandiri saka arah mburi Sarinah, wayah aku ketuk neng lobi Wisma Mandiri krungu suwara ledakan ping siji," tembung Hatib, Kamis (14/1/2015).

Sakwise kuwi dheweke ndeleng wong-wong pada mlayu saka njero gedung Sarinah. Sawentara mobil anyak ngebut mungkur lokasi sekitar jeblukan bom.
pawarta-bahasa-jawa-terbaru-ledakan-bom
"Aku delok njaba akeh mobil mungsuh arus, terus polisi teka. Wong-wong pada mlayu metu saka gedung Sarinah menyang arah Monas," tembung Hatib.

Ora suwe sakwise kuwi krungu ping 7 ledakan ngurut. Kahanan banjur dadi serem banget.

"Sakwise kuwi ana ledakan kapindho nganti ping 6. Aku delok saka adoh kahanan medeni banget, krungu tembakan polisi karo wong sing ora dikenal," gamblange.
Bom njebluk urut neng sekitar Jl MH Thamrin, tepate neng sekitar kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Suara bedhil-bedhilan uga isih neras krungu.

"Siji ledakan meledak neng parkiran Starbucks," tembung saksi Totok marang wartawan, Kemis (14/1/2016).

Starbucks manggon neng sisih gedung Sarinah.

Totok ana ing lantai 13 gedung Sarinah. dheweke ndeleng kedaden kesebut kanthi gamblang. Dheweke ndeleng sumber ledakan neng parkiran kesebut saka salah siji mobil.

"Saiki isih bedhil-bedhilan," tembung Totok gebug 11.05 WIB iki mau.

Polisi wektu kuwi ngener menyang arah Gedung Jaya. Sawong satpam tewas lan ngglimpang neng tengah ndalan.

Sawong polisi dilaporke ugo tewas mergo ledakan bom neng pos polisi Sarinah Thamrin, Jakarta. Dikiro ledakan bom sing marakake panugas kuwi tewas. Durung kawruhan identitas polisi kuwi. Pos polantas kuwi porak poranda. durung kawruhan sapa pamayune.