Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Pendidikan Karakter Bakal Ditingkatke Salebet MOS )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomiContoh Pawartanya
Pamotan pendidikan karakter (character education) jero konteks pelajar wektu iki relevan banget guna ndhuwuri krisis moral lan ningkatake budi pekerti siswa. Hal iki sing terus digenjot saka pamerentah ora kajaba pemkot yogyakarta sing notabenene yaiku kutha pelajar.

Kepala dinas pendidikan kutha yogyakarta edi heri kahanan ngomongke, upaya pamerentah kutha yogyakarta kanggo motake pendidikan karakter dhewe wis dilakoke. Salah sijine jero kemempengan masa orientasi siswa (MOS) saka kabeh jenjang pamulangan.
pawarta-pendidikan-bahasa-jawa
Jero MOS kesebut, kajaba ditekankan anti bullying, rencanane siswa uga arep diwenehna pamahaman soal anti fandalisme sing nyat cukup nyapih neng yogyakarta lan ngajak pelajar kanggo demen marang situs budaya.

“Anyak taun iki arep diterapke kemempengan-kemempengan kesebut sing arep dibiayai saka APBD-P. Neng kono, salah siji kemempengane siswa arep diajak tilik menyang museum-museum lan situs budaya liyane,” turene, selasa (27/10/2015).

Ditambahake, mbangun karakter linuwih siswa oraa bisa cepet. Sacacah upaya wis diterapke arepa lagi ing jero penggodogan. “tentu wae isih ana alangan sing ora mandheg-mandheg bakal teka,” imbuhe.