Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Pawarta Pendidikan – Siswa Peduli Bencana Alam )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomiContoh Pawartanya
Pawarta pendidikan siswa peduli bencana alam - Mengeti dina sumpah pemuda, SMK Negeri 1 Pundong ngenengke kegiatan simulasi bencana gempa bumi kanthi nglibatake kabeh warga neng sekolah, anyak guru, karyawan, nganti siswa. Kanthi menehake pangaweruhan babagan kebencanaan kesebut, dikarepake SMK Negeri 1 Pundong bisa dadi Sekolah Siaga Bencana Mandiri.

Kepala SMK N 1 Pundong, Elly Karyani Sulistyawati, ngomongke, njero momentum dina sumpah pemuda sing tiba nang dina iki Rabu (28/10), pihak sekolah pengen ngajak para siswane kanggo bisa mandiri jero samubarang aspek kuripan. Klebu mandiri njero hal ngadhepi bencana alam, dadine bisa nglakoke tindakan pananganan lan penanggulangan bencana.
pawarta-pendidikan-bahasa-jawa-bencana-alam
“Dekne kabeh kudu dadi wong mandiri pas ana bencana, kudu mikir karo cerdas, bening, ora panik, banjur mutusake jangkah apa sing dilakoke jero penyelematan diri ugo wong ana sekitare. Nah, kuwi kabeh kudu biyasa kanthi dianakne latian-latian lan simulasi kaya dina iki,” tembung Elly Karyani, Rabu (28/10/2015).

Sadurung nglakoni simulasi bencana gempa bumi, anak-anak kanthi didampingi saka guru pendamping lan patugas saka BPBD Kabupaten Bantul, dekne kabeh diajak kanggo nglakoke mitigasi bencana neng lingkungan sekolah. Kanthi jangkah Elly ngarani, bakal dipakolehake prosedur tetap (protap) njero pananganan sawijining bencana.

“Kanthi anane protap kuwi mula panganggonan tugas kinaruhan, sapa nglakoke apa lan nuli jangkah pananganan yok-apa, kabeh wis ana acuane,” tambah piyambake.

Salah siji siswa Saptana, ngaku, simulasi bencana gempa bumi kaya dina iki ngguna banget kanggo siswa. Mergane, kanthi terlibat langsung njero proses mitigasi bencana lan kedaden bencana nganti pananganan korban, mula dekne kabeh bisa meruhi lan rumangsakne dadine pas kedadean bencana sing satemene dekne kabeh bisa nglakoke tindakan kanthi bener.

“Kanggo aku simulasi mangkene penting banget amarga awake dhewe bisa rumangsakne langsung sawijining bencana. Kanthi pangaweruhan iki awake dhewe uga bisa nularake menyang wong-wong neng sekitar awake dhewe,” turene.