Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Budaya Jogja Dados Warisan Nasional )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomiContoh Pawartanya
Contoh pawarta bahasa jawa - Siji meneh sing dadekne kebudayaan Jogja tambah patut kanggo diapresiasi. papat barang lan kemempengan asli Yogyakarta dimestekne mlebu dadi warisan budaya nasional ora benda saka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. Kapapat warisan budaya kuwi diantarane tapa bisu Mubeng Beteng, Masakan Gudeg, Omah Joglo lan Saparan Bekakak.

Kepala Bidang Sejarah, Purbakala, lan Museum Dinas Kebudayaan DIY Erlina Hidayati ngomongke, proses nganti kapapate ditetepke dadi warisan budaya nasional nyat cukup suwe kawet taun 2014 nuli.

Rencanane, sertifikat penetapan arep diserahkan nang tanggal 20 Oktober sing badhe dateng.

contoh-pawarta-bahasa-jawa 
“Penetapane wis bulan September nuli, yen penyerahan sertifikate durung,” turene, Kamis (15/10/2015).

Salah siji warisan budaya sing wis ditetepke dadi asset nasional yakni tapa bisu Mubeng Beteng nduweni aji filosofis amarga bersifat komunitas utawa ngundang akeh masyarakat kanggo terlibat neng jerone.

Mawa mengandung unsur tunggal gilig utawa gotong royong sing kuwat. “saiki nggak mung dadi warisan Jogja, ning uga warisan budaya Indonesia,” tambahe.