Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Kebudayaan Mubeng Beteng )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomiContoh Pawartanya
Ewon warga meloni ritual lampah budaya Mubeng Beteng jero ngelingi bengi 1 Suro 1949 Jimawal utawa 2015 Masehi, Rabu bengi (14/10/2015). Acara ritual topo bisu mubeng beteng diawali karo lantunan tembang macapat saka para abdi dalem sing jero saben lirik kidung kesebut berisi donga mawa pengharapan manggon neng Keben Keraton Yogyakarta.

KRT Gondohadiningrat, pangarep panitia topo bisu Mubeng Beteng 2015 nuturke, sakwise nembang macapat sing dianyak sekitar gebug 21.30 WIB, sabanjure ewon warga sing pira neng Keben Keraton mbisakne sega gurih lan banjur ngumpul mbentuk bergada. Ewon warga saka macem-macem umur lan daerah, katon khidmat nganti banjur bergada diucul saka GBPH Prabukusumo tepat gebug 00.00 WIB.
pawarta-bahasa-jawa-kebudayaan
“Jarwa saka mubeng beteng karo topo bisu iki ngrupakne bekti masyarakat adhep pamerentah. Jaman dhikik akeh masyarakat.

Jarak sing arep ditempuh jero ritual topo bisu mubeng beteng iki dikiraknekne 4 km. Tuwa enom, lanang wedok, warga saka Yogyakarta arepa njaba daerah melu berpartisipasi jero ritual iki.

Hadiyati (60), warga Bantul ngaku nembe pisan iki meloni prosesi topo bisu mubeng beteng. Kanthi nggawa kekarepan diwenehna kawarasan, kaslametan lan berkah dheweke bareng kerabate ket peteng mau wis ketuk neng Keben Keraton kanggo melu ngubengi beteng. “Karo ndedonga diwenehna, kawarasan, kaslametan lan berkah,” turene. Pawarta bahasa jawa kebudayaan mubeng beteng.